Komentar rezultata CEBS-ovog stres testa za Societe Generale Grupu

 

Tijekom jučerašnjeg dana CEBS (Committee of European Banking Supervisors) objavio je rezultate stres testa provedenog na 91 bankarskoj grupaciji, koje čine čak 65% aktive cjelokupnog bankovnog sustava Europske unije. Stres test procjenjuje sposobnosti banaka da izdrže pogoršanje ekonomskog okruženja te procjenjuje koliko bi bankama bilo potrebno dodatnog kapitala u slučaju ispunjenja nepovoljnih scenarija. Sam cilj testa bio je odrediti razinu stabilnost financijskog sustava EU u slučaju daljnjeg pada BDP-a te pada vrijednosti financijske imovine odnosno državnog duga.

Na ovom testu, Societe Generale Grupa, koja je na hrvatskom tržištu prisutna kao vlasnik Splitske banke, potvrdila je sve prednosti univerzalne i globalne banke. Rezultati pokazuju kako bi, i u slučaju najpesimističnijeg scenarija, stopa adekvatnosti kapitala (Tier 1 ratio) Societe Generale Grupe iznosila oko 10% na kraju 2010. i 2011. godine. Za usporedbu na kraju 2009. godine promatrani pokazatelj iznosio je 10,7%. Ovo pokazuje da bi, i u slučaju ostvarenja najpesimističnijeg scenarija, razina kapitaliziranosti Grupe bila osjetno iznad regulatornog minimuma te ne bi bilo potrebe za dodatnim povećanjem kapitala.

Dokazana stabilnost Societe Generale Grupe primarno je posljedica:
• Visokog stupnja zemljopisne i poslovne diverzificiranosti
• Stabilnog domaćeg tržišta
• Opreznog i profesionalnog upravljanja aktivom i pasivom Grupe
• Konzervativnog pristupa procjeni i upravljanja rizicima

Objavljeno: 26.7.2010.
Pogleda: 894
Tagovi: makroekonomija, financijske institucije