Koje je najbolje osiguranje kredita u banci?

 

Posljednjih godina banke kao dodatno osiguranje povrata kredita vrlo često traže i policu osiguranja u suradnji sa nekom osiguravajućom kućom. Zbog pogoršanja ekonomske situacije, sve su popularnija osiguranja od nesposobnosti vraćanja kredita, kao konkurencija životnim policama sa ili bez štednog karaktera.

Vrlo često građani su u zabludi smatrajući da su osiguranja zamijenila jamce ili sudužnike potrebne za kredit. Ako nemate dovoljnu kreditnu sposobnost, ili vam firma ne posluje dobro, banke će i dalje tražiti sudužnika ili jamca, koji za vas garantiraju u slučaju da se kredit ne plaća redovito.

Različiti osigurateljni proizvodi u bankama
Banke za osiguranje kredita najčešće koriste tri, odnosno četiri vrste osiguranja. Prvo je osiguranje plasmana, kojim banka osigurava potraživanja preko osiguravajuće kuće – u slučaju neplaćanja kredita, potraživanje se prebacuje na osiguravajuću kuću. Koristi se za manje iznose i vrlo često trošak tog osiguranja umjesto banaka plaćaju klijenti iz kredita. 

Drugo, puno češće je riziko osiguranje dužnika koje vrijedi samo za slučaj smrti. To osiguranje dužnik najčešće plaća jednokratno za cijelo trajanje kredita i također nema štedni karakter.

Životno uz pokriće bolesti najkvalitetnije
Dobra alternativa riziko osiguranju je životno osiguranje, a posebno preporučamo ono sa pokrićem teških bolesti – osigurana svota se isplaćuje nastupom teške bolesti (nesposobnosti za rad) ili smrti (npr. Grawe Elite). Bitno je napomenuti da ta osiguranja imaju štedni karakter, odnosno sve što dužnik uplaćuje tijekom godina je njegova osobna štednja.

Nerijetko tumačimo klijentima da je to uz kredit koji smatraju „nužnim zlom“- najbolje što mogu uplatiti, ako uz anuitet kredita mogu izdržati i premiju osiguranja.

Osiguranje u slučaju otkaza
U zadnje vrijeme popularno je i osiguranje od nesposobnosti vraćanja kredita, koje štiti dužnika uslijed dužeg bolovanja, otkaza na poslu, invaliditeta ili smrti. Uz to što nemaju štedni karakter, treba biti svjestan i da samo u slučaju smrti osiguranje isplaćuje cijeli preostali dug po kreditu, a za ostale slučajeve banci se dug kompenzira samo određeno vrijeme.

Potražnja ovisi o ponudi banaka
Teško je objektivno procijeniti interes građana za pojedinu vrstu osiguranja, jer on ovisi najviše o ponudi banke, odnosno što će vam banka ponuditi ili uvjetovati uz kredit. Međutim, dobro je vidjeti da klijenti danas stvarno imaju veliki izbor prilikom podizanja kredita i da svatko može odabrati banku čija kombinacija uvjeta kredita i osiguranja im najviše odgovara.

--
Dio teksta je u intervjuu Vjeke Peretića, direktora portala Moj-bankar.hr za temu Business.hr-a "U strahu od osiguranja sve više Hrvata osigurava kredite"
Foto: vjesnik.hr

Objavljeno: 5.3.2012.
Pogleda: 6800
Tagovi: financijske institucije