Kamatna stopa na kredite u švicarcima u prosjeku 4,62%

 

Podatke je Hrvatskoj narodnoj banci dostavilo ukupno 11 banaka, a radi se o 73.700 pojedinačnih kreditnih partija

Slijedom zamolbe Ministarstva financija da se analiziraju početne ugovorne kamatne stope banaka na stambene kredite u švicarskim francima ili uz valutnu klauzulu u švicarskom franku, Hrvatska narodna banka je 11. studenog od banaka zatražila podatke po pojedinačnim kreditnim partijama, uključujući početne ugovorne kamatne stope na stambene kredite u švicarskim francima za razdoblje od 2000. godine. Rok za dostavu podataka bio je 13. studenog.
Podatke koji odgovaraju traženoj specifikaciji dostavilo je ukupno 11 banaka, a radi se o 73.700 pojedinačnih kreditnih partija. Od tih 11 banaka, njih tri su tek sporadično odobravale predmetne kredite (broj kreditnih partija u cijelom razdoblju manji je od 20 po banci). Na kredite odobrene između 2004. i 2008. godine odnosi se 99,3 posto ukupnog iznosa kredita.
Na osnovi prikupljenih podataka izračunana je prosječna vagana kamatna stopa od 4,62% na stambene kredite u CHF ili s valutnom klauzulom u CHF odobrene od 2000. godine do danas. Ovaj se rezultat ne mijenja niti kada se isključe u međuvremenu otplaćeni krediti. U tom slučaju, ostaje 55.800 kreditnih partija, a vagana kamatna stopa opet iznosi 4,62%.
Izvor: Večernji.hr

Objavljeno: 16.11.2013.
Pogleda: 6862
Tagovi: financijske institucije, krediti