Još jedna banka snižava kamate

 

Ova će banka u veljači sniziti kamatne stope na kredite u eurima i kunama.

OTP banka d.d. će u veljači sniziti kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom, a koje su vezane za kretanje nacionalne referentne stope (NRS1) pa će tako kamatna stopa na kredite uz valutnu klauzulu u eurima biti niža za 0,09 postotnih bodova dok će na kredite u kunama biti niža za 0,10 postotnih bodova.


Sniženje kamatne stope odnosi se na sve postojeće i novoodobrene kredite koji su vezani za nacionalnu referentnu stopu (NRS1).

Također, kamatna stopa će se smanjiti i za portfelj kredita s promjenjivom kamatnom stopom koji su vezani uz šestomjesečni EURIBOR temeljem pada vrijednosti šestomjesečnog EURIBOR-a za 0,01 postotni bod.

OTP banka d.d. će sve svoje klijente pravovremeno i pisanim putem obavijestiti o promjeni kamatne stope te o novoj visini anuiteta i novom otplatnom planu.

 

 

Izvor: www.poslovni.hr, 8.1.2019.

Objavljeno: 8.1.2020.
Pogleda: 681
Tagovi: financijske institucije, krediti