Hypo i PBZ plaćaju troškove nakon što su klijenti povukli tužbe za kamate

 

Županijski sud u Osijeku odlučio je, u dva odvojena slučaja, da Hypo banka i PBZ moraju nadoknaditi parnične troškove korisnicima kredita u švicarskim francima koji su nakon donošenja zakona o konverziji odlučili povući tužbe za povrat preplaćenih kamata.

Županijski sud u Osijeku odlučio je, u dva odvojena slučaja, da Hypo banka i PBZ moraju nadoknaditi parnične troškove korisnicima kredita u švicarskim francima koji su nakon donošenja zakona o konverziji odlučili povući tužbe za povrat preplaćenih kamata. Trošak su im dužne podmiriti u roku od 15 dana. Informaciju je objavila Udruga kreditnih dužnika – Kreda koja je prenijela i obrazloženje suda da su, sklapanjem dodatka ugovora o konverziji, stranke spor riješile mirnim putem jer je banka kao tuženik udovoljila tužbi i tužbenom zahtjevu. Sud je uvažio i argument dužnika da do spora ne bi ni došlo da su banke odmah postupile po presudi Visokog trgovačkog suda u kolektivnom sudskom procesu u slučaju Franak i vratile preplaćene kamate pa moraju podmiriti i cijeli trošak postupka.

 

Izvor: www.vecernji.hr

Objavljeno: 14.4.2016.
Pogleda: 3120
Tagovi: financijske institucije