Hypo banka snizila kamatne stope na stambene kredite s valutnom klauzulom u švicarskim francima

 

Hypo Alpe-Adria Bank d.d. je u okviru paketa ciji je cilj olakšati otplatu kredita snizila kamatnu stopu za postojece stambene kredite s valutnom klauzulom u švicarskim francima za 0,25 postotnih bodova.

Hypo Banka je osmislila paket mjera ciji je cilj olakšati otplatu vec odobrenih redovnih stambenih kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima. Prva mjera bila je uvodenje moratorija u trajanju od šest mjeseci s mogucnošcu produženja na sljedecih šest mjeseci.

Konverzija bez naknade

Druga mjera je mogucnost promjene valutne klauzule uz koju je vezan kredit, odnosno konverzija iz švicarskih franaka u euro. Ovu je pogodnost moguce ostvariti do 15. kolovoza
2011. godine bez naknade. Osim toga, Banka je klijentima omogucila reprogramiranje stambenih ili nenamjenskih kredita.

Reprogram stambenih kredita do 40 godina

Za reprogram svih vrsta stambenih kredita produžen je maksimalni rok otplate sa 35 na 40 godina, povišena je maksimalna starost klijenta po dospijecu kredita sa 72 na 77 godina, a sve to bez placanja naknade za zatvaranje postojeceg kredita, bez naknade za obradu kredita i reprogram te bez naknade za produženje roka otplate kredita, a uz zadržavanje ugovorene kamatne stope.

Sniženje kamatne stope na stambene kredite s valutnom klauzulom u CHF

Uz sve navedeno, Hypo banka je odlucila sniziti kamatnu stopu na ugovorene redovne stambene kredite s valutnom klauzulom u švicarskim francima za 0,25 postotnih bodova,
pocevši s anuitetima koji dospijevaju u prosincu ove godine.

«Ovim smo paketom mjera nastojali pomoci najugroženijem segmentu klijenata – gradanstvu – koji su iz raznih, tržišno uvjetovanih, razloga zapali u teškoce s otplatom svojih kreditnih obveza. Upravo je ovoj skupini klijenata Banka izašla u susret mogucnošcu produljenja roka otplate kredita bez obracunavanja bilo kakvih naknada od strane Banke, i uz zadržavanje postojece kamatne stope, a s ciljem da u okviru svojih mogucnosti pomogne svojim klijentima prebroditi ovo krizno stanje. A s obzirom na ocekivanja da ce tecaj švicarskog franka nastaviti blagi rast i u sljedecih barem godinu dana, iako znatno blažim tempom nego do sada, Banka je odlucila sniziti kamatnu stopu na sve redovne stambene kredite s valutnom klauzulom u švicarskim francima, ukljucujuci i kredite koji se reprogramiraju,» izjavio je Oliver Klesinger, izvršni direktor sektora Poslovanja s gradanstvom Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Hypo

Objavljeno: 20.10.2010.
Pogleda: 2350
Tagovi: makroekonomija, financijske institucije, krediti