HUB: u 2012 rast kredita stanovništvu i velikm tvrtkama, za male oštriji kriteriji

 

U ovoj godini očekujemo oštrije kriterije za dodjelu kredita malim i srednjim poduzećima, dok u kreditiranju građanstva i velikih komapnije neće biti promjene, stoji u danas predstavljenoj analizi Hrvatske udruge banaka (HUB).


Zoran Bohaček, predsjenik Hrvatske udruge banaka

Karakter kreditnog rasta u protekle se tri godine posve promijenio. Nakon što su u fazi kreditnoga buma najbrže rasli krediti stanovništvu, krediti poduzećima rastu brže već treću godinu zaredom. Rast je izražen u sektoru velikih poduzeća, dok krediti malim i srednjim poduzećima (SME) pokazuju sporiji rast.

Krediti državi 'krpaju' deficit
U 2011.godini došlo je do naglog porasta kreditiranja državnih tvrtki. I inače krediti državi daleko najbrže rastu radi potreba financiranja narasloga deficita. Pritom se razlika u tempu rasta kredita po tržišnim segmentima dodatno pojačala 2011. u usporedbi s prethodnom godinom: krediti poduzećima rasli su nešto brže, a stanovništvu nešto sporije nego 2010.

Iako je 2011. donijela blagi porast BDP-a za 0,2%, pogoršana je kvaliteta kreditnog portfelja. Međutim dobra je vijest da su se omjeri pokrića loših plasmana rezervacijama poboljšali. Pri tome se primjećuje da SME segment i dalje bilježi najlošiji omjer loših plasmana, koji prelazi 20%. Omjer pokrića loših plasmana SME rezervacijama u prošloj godini bilježi rast zahvaljujući pojačanu formiranju rezervacija u usporedbi s 2010.

Banke kreditiraju kao i lani
Anketirane banke ne očekuju značajnije promjene u svojim kreditnim politikama u 2012. Stoga u pogledu lakoće pristupa kreditima ne treba očekivati veće promjene. Prosječno očekivanje rasta kredita u 2012. kreće se između 3% i 5%, zavisno o tržišnom segmentu.

Prema tome, u ovoj bi se godini mogao očekivati malo brži rast kredita stanovništvu i malo sporiji rast kredita poduzećima nego proteklih godina.

---
Analizu 2011. i predviđanja za 2012. pogledajte u našem tekstu: Uz šokove s tečajem, 2011. donijela povoljnije kredite i povratak kune

Moj-bankar.hr / HUB

Objavljeno: 16.3.2012.
Pogleda: 3259
Tagovi: financijske institucije, makroekonomija