27 lis 2017
Financijske institucije, Krediti

VTS mora ponovno odlučivati o nepoštenosti valutne klauzule u francima za svih osam tuženih banaka

 

Nakon što je Vrhovni sud ukinuo dio presude u dijelu valutne klauzule i vratio na Visoki Trgovački sud, što je Udruga Franak protumačila kao pobjedu u svoju korist, oglasila se i Hrvatska udruga banaka (HUB) s očekivanjem da će ranija presuda o zakonitosti valutne klauzule ponovno biti potvrđena.

Podsjetimo, Vrhovni sud na svojim internetskim stranicama objavio je kako je na 3. listopada 2017. vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske u pobijanom dijelu ukinulo presudu VTS-a i u tom dijelu predmet je vraćen istom sudu na ponovno suđenje. Iz Udruge Franak u srijedu su poručili da, prema presudi Vrhovnoga suda, VTS mora ponovno odlučivati o nepoštenosti valutne klauzule u francima za svih osam tuženih banaka te o nepoštenosti promjenjive kamatne stope za Sberbank.

Ponovljeni postupak 

U Hrvatskoj udruzi banaka (HUB) očekuju da će VTS potvrditi zakonitost upotrebe valutne klauzule u kreditima sa švicarskim frankom. "HUB očekuje da će Visoki trgovački sud u ponovljenom postupku potvrditi svoju presudu koju je donio ranije te tako potvrditi zakonitost upotrebe valutne klauzule u CHF kreditima", poručuje direktor HUB-a Zdenko Adrović.

Objašnjava da "u odnosu na presudu Vrhovnog suda, njezine najvažnije točke se odnose na obrazloženje da se europsko pravo ne može neposredno primijeniti na pravne odnose nastale prije stupanja Hrvatske u Uniju, a mjerodavno pravo za predmet spora su odredbe nacionalnog prava, odnosno tada važećih Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima kojima je izričito bilo dopušteno ugovaranje obveze primjenom valutne klauzule u stranoj valuti".

Također, dodaje Adrović, sud ukazuje da je ocjenu postupanja obiju ugovornih strana potrebno cijeniti u okviru njihovih objektivnih mogućnosti i isključivo prema vremenskom okviru nastanka predmetnih ugovornih odnosa. U odluci Vrhovnog suda stoji da nije osnovan zahtjev tužitelja da o valutnoj klauzuli raspravlja sud Europske unije jer se radi o odnosima banaka i klijenata nastalim prije nego je Hrvatska ušla u članstvo, odnosno između 2004. i 2008. 

Prije ulaska u EU

Međutim, u skladu s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa svim tadašnjim članicama EU, domaće zakonodavstvo tumačeno je prilikom njegove primjene tako da to bude što je moguće bliže duhu prava Europske unije, što uključuje i praksu suda Europske unije, zaključio je Vrhovni sud. 

 

 

 

Izvor: www.poslovni.hr, 27.10.2017.