HPB unaprijedio usluge mobilnog bankarstva

 

U aplikaciji mHPB od sada je dostupan eTrajni nalog, eNalog za prikaz, provođenje i brisanje pripremljenih naloga i eračuna unesenih putem mobilnog ili internetskog bankarstva, te usluga eRačun za zaprimanje uplatnica i računa u elektroničkom obliku.

 

Mobilno bankarstvo HPB-a od utorka svojim korisnicima nudi nove funkcionalnosti. U aplikaciji mHPB od sada je dostupan eTrajni nalog za zadavanje i otkazivanje trajnih naloga zadanih putem internetskog ili mobilnog bankarstva, eNalog za prikaz, provođenje i brisanje pripremljenih naloga i eračuna unesenih putem mobilnog ili internetskog bankarstva, te usluga eRačun za zaprimanje uplatnica i računa u elektroničkom obliku.

Novost u aplikaciji predstavlja i mogućnost slanja potvrde o plaćanju na željenu e-mail adresu te mogućnost aktivacije Pošta & HPB Kartice.

Svim korisnicima mobilnog bankarstva na raspolaganju je i HPB-Stambena štedionica koja nudi informacije o ugovorenoj stambenoj štednji, mogućnost uplate rate i pregled prometa, te HPB Invest  s informacijama o fondovima, mogućnošću izdavanja, otkupa ili zamjene udjela u fondovima te pregledom zahtjeva i prometa.  

mHPB uz brojne funkcionalnosti korisnicima nudi prijavu otiskom prsta te blokadu/deblokadu kartica što predstavlja potpunu inovaciju na hrvatskom tržištu.

 

Izvor: www.banka.hr

Objavljeno: 24.2.2016.
Pogleda: 1945
Tagovi: financijske institucije