HPB od 1. siječnja snižava kamate na kredite

 

Nastavlja se snižavanje kamatnih stopa na sve kredite građana u otplati s promjenjivom kamatom.

Hrvatska poštanska banka od 1. siječnja 2020. snižava kamatne stope na sve postojeće kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom. HPB kamate snižava u skladu s padom nacionalnih referentnih stopa za kune od 0,10 p.p. i eure od 0,09 p.p. čime se nastavljaju smanjivati anuiteti za korisnike kredita s promjenjivom kamatnom stopom.

Najniže kamate za stambene kredite HPB-a su 2,9% (EKS 3,02%), kunski uz valutnu klauzulu u EUR, te 5,25% (EKS 6,12%) za nenamjenske kredite.  

Nacionalne referentne stope snižavaju se kontinuirano, a HPB svoju konkurentnost jača i dodatnim smanjenjima kamata te uvođenjem drugih pogodnosti kojima olakšava otplatu korisnicima različitih vrsta kredita. Banka od 1. siječnja nastavlja odobravati sve vrste nenamjenskih kredita bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.  

 

 

Izvor: www.poslovni.hr, 23.12.2019.

Objavljeno: 23.12.2019.
Pogleda: 875
Tagovi: financijske institucije, krediti