HBOR i Hypo banka nude kamate od 2 do 4 posto

 

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. potpisala je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak dodatkeUgovora o poslovnoj suradnji za dva nova programa kreditiranja: Program kreditiranjaproizvodnje i Program kreditiranja projekata kandidata IPA MSP darovnice, za čije korisnike jeosigurala povoljne kredite po kamati od 4 i 2 posto.

 

Cilj Programa kreditiranja proizvodnje je u razdoblju gospodarske krize olakšati proizvođačima nesmetano odvijanje proizvodnje roba te poboljšati njihovu konkurentnost i likvidnost. Krajnji korisnici kredita su robni proizvođači koji su registrirani i obavljaju proizvodnju djelatnost u Republici Hrvatskoj, odnosno trgovačka društva, obrtnici i zadruge. Namjena kredita je financiranje obrtnih sredstava za tekuću proizvodnju: nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda i sitnog inventara, troškovi radne snage, režijski troškovi te ostali troškovi tekućeg poslovanja. Sredstva se mogu koristiti za pripremu proizvodnje do naplate prodane robe ili za cijeli ciklus do naplate prodane robe.

Maksimalni iznos okvirnog revolving kredita nije ograničen. Kredit se odobrava u kunama na rok otplate od godine dana, s jednokratnim dospijećem, uz promjenjivu kamatnu stopu od 4%.

Program kreditiranja projekata kandidata IPA MSP darovnice namijenjen je kreditiranju projektakandidata programa za dodjelu bespovratnih sredstava iz pretpristupnog fonda IPA III C - Potpora povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Kreditiraju se osnovna i obrtna sredstva, koja se odnose na: dio troškova projekta koji se ne sufinanciraju sredstvima darovnice, a sastavni su dio investicije; dio troškova projekta koji se sufinanciraju sredstva darovnice, a ne isplaćuje se avansno; do 75% predračunske vrijednosti investicije, a uslučaju uklapanja u važeće propise o državnim potporama, moguće je financiranje i do 100% iznosa investicije bez PDV-a; do maksimalno 15% iznosa kredita za ulaganje u trajna obrtna sredstva.

Najniži iznos kredita je 80.000 kuna, dok maksimalni iznos nije ograničen. Kredit se odobrava ukunama ili uz valutnu klauzulu, na rok otplate do 5 godina uključujući poček do 12 mjeseci, dok je rok korištenja do 12 mjeseci. Korištenje kredita moguće je nakon dostave zaključenog Ugovora o dodjeli IPA MSP darovnice sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Kamatna stopa za krajnje korisnike je 2 %.

„Jedna od strateških smjernica Hypo banke je jačanje potpore malom i srednjem poduzetništvute izvozno i proizvodno usmjerenim tvrtkama. Ova poslovna suradnja još je jedan pokazatelj kakoće naša Banka nastaviti s ulaganjima i financiranjem projekata od značaja za razvoj hrvatskoggospodarstva“, izjavio je predsjednik Uprave Hypo banke Markus Ferstl.

Hypo Alpe-Adria-Banka je u 2011. godini sudjelovala u provođenju dvadesetjednog HBOR-ovogkreditnog programa i potpisala ugovore za suradnju na osam novih programa, a u sklopu Modela A iModela A+ odobrila je ukupno 330 milijuna kuna za više od 100 klijenata.

Izvor: objava za medije HAAB

Objavljeno: 28.2.2012.
Pogleda: 1755
Tagovi: financijske institucije