EU ukida različite premije osiguranja za muškarce i žene

 

Žene imaju povoljnije premije životnog, a nepovoljnije rentnog osiguranja jer su zdravije i dugovječnije

Osiguravatelji u Europskoj uniji podigli su se na stražnje noge – nakon 200 godina praksa formiranja premija prema spolu ukinuta je. Odluku je prije dva tjedna donio Europski sud pravde proglasivši spol diskriminatornom kategorijom u osiguranju. Premda su se u europskoj javnosti sporadično vodile rasprave o toj temi, nitko ih, očigledno, nije shvaćao ozbiljno. Sve dosad. Prekasno. Odluka će se primjenjivati od početka 2013. godine.

Slabiji spol – jači

Selekcija rizika prema različitim kategorijama ključno je pitanje u odnosu klijenata i osiguravatelja i postavljena je otprilike prema Darwinovoj teoriji evolucije u kojoj jači uvijek bolje prolaze od slabijih. Samo što je ovdje jači spol u nekim vrstama osiguranja bio – ženski.

– Premije osiguranja ženama su jeftinije u životnom osiguranju jer su zdravije i dulje žive, a upravo zbog dugovječnosti skuplje su im u rentnom osiguranju. Također, žene su pozitivno diskriminirane i u osiguranju vozila u mnogim državama, zbog manje nezgoda i manje učestale vožnje plaćaju i nižu premiju – objašnjava Neven Tišma, predsjednik uprave KD životnog osiguranja.

Smatra da nikakve diskriminacije ovdje nema te da je odluka utemeljena na nekim drugim interesima.

Ženama skuplje

– Spol je tek početak. Glavna će se bitka voditi oko starosti i invaliditeta i različitih bolesti. Sljedeća je na redu dob; 80 posto europskih bogataša starije je od 50 godina i vrlo su utjecajni. Moguće je i da cijenu polica prema dobi proglase diskriminacijom – otvoren je Tišma.

Ulaskom u EU, i hrvatski će osiguravatelji nužno prilagoditi svoje tablice. Industrija osiguranja morat će se pripremiti za taj trenutak donošenjem novih izračuna tarifa u životnom osiguranju. Pritom će, najavljuje Tišma, za žene životno osiguranje ponešto poskupjeti, a za muškarce pojeftiniti. Za razliku od europskih osiguravatelja, koji i u autoosiguranju primjenjuju različite tablice po spolu, naši se u tom segmentu ne moraju prilagođavati. U hrvatskom neživotu neće biti promjena.

– Osiguravateljima sve ovo donosi mnogo troškova, a opet će više ljudi subvencionirati neke druge ljude – upozorava Tišma, aludirajući vjerojatno na to da će oni koji duže žive i rjeđe umiru od rizika uključenih u životno osiguranje imati veći teret financiranja ukupnog sustava osiguranja. I obratno, kod rentnog osiguranja, oni koji kraće žive, imat će nerazmjerno veći teret. Zanimljivo je kako, nakon razmatranja posljedica ukinute diskriminacije, baš i nemamo neki osjećaj da je nepravda manja. A što tek imaju reći oboljeli od bolesti koje osiguravatelji ne žele ni izgovarati – multiple skleroze, karcinoma, virusa HIV-a...?!

Izračun premija prema spolu dugo je bio neupitna kategorija u osiguranju. Činjenica je da su se u životnom osiguranju, s iznimkom rentnog, svi muškarci mogli svrstati u rizičnu skupinu. No u skupinu povišenog rizika, uz koju se veže i veća premija, u većini zemalja ubrajaju se i pušači. U Hrvatskoj to nije tako premda nepušači zasigurno subvencioniraju priličan dio njihovih troškova liječenja, za određene bolesti koje su mnogo češće u toj kategoriji. Jednako tako, žene u autoosiguranju subvencioniraju muškarce.

izvor: vecernji.hr

Objavljeno: 22.3.2011.
Pogleda: 1733
Tagovi: osiguranje