Država u tišini sanirala Croatia banku

 

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB), koja je njezin 100-postotni vlasnik, u posvemašnjoj je diskreciji u banku upumpala dodatnih 200 milijuna kuna

Premda se ni banka ni DAB nisu pohvalili povećanjem temeljnoga kapitala, to jasno pokazuju podaci Središnjeg klirinško-depozitarnog društva, piše Poslovni dnevnik. Prema SKDD-u, banka danas ima 4,74 milijuna dionica (nominalne vrijednosti 100 kuna), a donedavno ih je bilo 2,74 milijuna, sve u vlasništvu DAB-a.

Kako je zbog akumuliranih prenesenih gubitaka banke dio dioničkog kapitala 'pojeden', jamstveni kapital banke tom će injekcijom kapitala dosegnuti oko 350 milijuna kuna. Prema preliminarnim podacima središnje banke, naime, jamstveni je kapital banke nakon 30 milijuna kuna devetomjesečnog gubitka pao na 157 milijuna. S tom razinom jamstvenog kapitala stopa adekvatnosti na kraju rujna je, pak, bila na 13,5 posto, odnosno 1,5 postotni bod iznad zakonom propisane minimalne stope. Uz i dalje prisutne trendove naplate i ranjivosti dijela dužnika, to svakako nije bila komotna situacija s adekvatnošću kapitala.

No, injekcija od 200 milijuna kuna za banku s aktivom manjom od 1,8 milijardi kuna (rizikom ponderirana aktiva je dvije trećine) znači veliki porast stope adekvatnosti kapitala, a to se uklapa i u već duže vrijeme najavljivane planove o tome da Croatia banka bude okosnica procesa konsolidacije malih banaka koje se nakon četiri godine krize smatraju ranjivima. Taj plan - o kojemu se počelo intenzivnije govoriti još za proljetošnje promjene u Upravi kad je predsjednicom postala Suzana Brenko - navodno potencijalno obuhvaća sedam, osam banaka. Prema planu konsolidacije malih banaka mnogi su danas sumnjičavi, a dio bankara nije sretan ni što premije osiguranja štednih uloga DAB 'ulaže' u taj plan.

izvor: tportal

Objavljeno: 20.12.2012.
Pogleda: 3029
Tagovi: makroekonomija, financijske institucije, krediti, štednja