Banke od 1. siječnja ne mogu provoditi ovrhe na novčanim sredstvima

 

Hrvatska udruga banaka (HUB) u današnjem priopćenju podsjeća kako 1. siječnja 2011. godine na snagu stupaju dva nova zakona koja donose promjene u poslovanju bankarskog sektora - Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i novi Zakonu o platnom prometu.

Sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, od početka iduće godine sve osnove za plaćanje (ovršna rješenja, porezna rješenja, zadužnice i ostalo) dostavljat će se Financijskoj agenciji (FINA).

Sve osnove za plaćanje koje u banku stignu nakon 1. siječnja 2011., bilo greškom ili zbog toga što su upućene na naplatu prije 1. siječnja 2011., banka će poštom uputiti u Finu.

Banke postupaju prema nalogu Fine

Banke od 1. siječnja 2011. godine prilikom provedbe ovrhe postupaju isključivo prema nalogu Fine i nemaju nikakvu odgovornost za vođenje redoslijeda naplate, provedbe naplate, blokade ili deblokade računa ovršenika te će se klijenti po svim tim pitanjima obraćati izravno Fini, ističu iz HUB-a.

Unutar Fine uspostavljen je Jedinstveni registar računa (JRR), a riječ je o elektroničkoj bazi podataka koja sadrži račune poslovnih subjekata i građana.

Osim računa, JRR sadrži i podatke o postojanju oročenih sredstava, ugovora o stambenoj štednji i depozita u kreditnim unijama, ali ne sadrži podatak o stanju na računu ili visini depozita. Podaci iz JRR-a koji se odnose na građane nisu javni i na njih se primjenjuje Zakon o zaštiti osobnih podataka.

Podaci sadržani u JRR omogućavaju provedbu ovrhe na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama prema osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) ovršenika bez njegove suglasnosti i bez obzira ako u osnovi za plaćanje nije određena ovrha na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima.

Redoslijed ovrhe

Ukoliko u osnovi za plaćanje nisu navedeni računi na kojima se ovrha provodi, onda se ovrha provodi u svim bankama redom, počevši od banke koja vodi najranije otvoreni račun.

Novi zakon(i) više ne razlikuju pojam “glavnog” i “sekundarnih” računa. Fina tako daje nalog bankama na način da se osnova za plaćanje izvršava na svim računima u pojedinoj banci bez obzira radi li se o kunskim ili deviznim sredstvima, ističu iz HUB-a u objašnjenjima vezanim za Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koji je donesen početkom srpnja ove godine.

S početkom 2011. na snagu stupa i novi Zakon o platnom prometu (donesen 23. listopada 2009.). Zakon je inačica Europske Direktive 2007/64/EC o platnim uslugama implementirana u hrvatsko zakonodavstvo.

Zakon o platnom prometu najveće promjene donosi potrošačima koji su njime definirani kao “fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenim ZPP-om djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja”.

više na profitiraj.hr

Objavljeno: 3.12.2010.
Pogleda: 5184
Tagovi: makroekonomija, financijske institucije