Banke im srezale minuse, sve više Hrvata u 'crvenom'

 

Smanjenje plaća u kriznoj godini uzrokovalo je i smanjenje dozvoljenih minusa na računima brojnih građana koji hrle u banke kako bi riješili muke na kojima se nađu. U bankama kažu kako im za pomoć nude razne oblike reprograma s duljim rokovima plaćanja.

No, kamate u tim aranžmanima rijetko su niže od 10 posto, dok su za minuse ipak još više, od 13 do 14 posto.

Privredna banka Zagreb prekoračenje po tekućem računu obnavlja svakih šest mjeseci, a na temelju redovitih priljeva u zadnja tri mjeseca. U slučaju da je novo prekoračenje manje od prethodnog, klijent razliku mora nadoknaditi u 15 dana, piše Novi list.

Slična je priča i u Zagrebačkoj banci gdje kažu je broj klijenata zainteresiranih za reprogram u stalnom porastu. No, rast korištenja dopuštenog prekoračenja nije u drastičnom odmaku u odnosu na prošlogodišnji prosjek, a svaki drugi klijent banke kojem je odobreno dopušteno prekoračenje u pravilu ga i koristi.

U Erste banci kažu kako od ukupnog broja tekućih računa, oko 40 posto klijenata ima dopušteno prekoračenje, što ne znači da ga nužno i koriste. Udio klijenata koji imaju sporno dugovanje po tekućem računu u odnosu na ukupan broj klijenata koji imaju otvoren tekući račun tek je blago porastao u odnosu na prošlu godinu te je na razini od oko 2,5 posto. Na prekoračenja upozoravaju opomenama, nakon čega se pokušavaju dogovoriti s klijentima.

U Splitskoj banci u godinu dana prosječni iznos prekoračenja neznatno je smanjen, ali je povećan ukupan broj računa u prekoračenju za oko 13 posto, kao i broj klijenata koji koriste prekoračenje, za oko 10 posto. U njihovoj praksi je da prvu opomenu šalju automatizmom za račune koji su u nedopuštenom prekoračenju neprekidno 5 radnih dana i u iznosu koji je za 100 ili više kuna veći od dopuštenog prekoračenja, piše Novi list. 

izvor: net.hr

Objavljeno: 15.12.2010.
Pogleda: 1973
Tagovi: makroekonomija, financijske institucije, krediti, štednja