Aukcija kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak

 

U petak je održana prva aukcija  za dodjelu kvota kredita HBOR-a za provedbu Programa kreditiranja obrtnih sredstava. Na aukciji je pristiglo je 16 ponuda banaka u iznosu od 357,65 milijuna kuna.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) održala je u petak prvu aukciju za dodjelu kvota kredita HBOR-a za provedbu Programa kreditiranja obrtnih sredstava. Pristiglo je 16 ponuda banaka u ukupnom iznosu od 357,65 milijuna kuna. Iznos koji je na prvoj aukciji ponudio HBOR je 200 milijuna kuna, a ukupni kreditni potencijal aukcije je 500 milijuna kuna.

U ponedjeljak će na konferenciji za novinare biti objavljeni rezultati aukcije. Kako neslužbeno doznaje HRT, banke su ponudile kamate između 6,5 i 7 posto, pa bi u konačnici, poduzetnici trebali plaćati kamatu između 5 i 6 posto.

Riječ je o prvoj aukciji za "model A", odnosno za model u kojemu država sudjeluje u sufinanciranju kreditnih plasmana banaka, odnosno HBOR u kreditima namijenjenim programu kreditiranja obrtnih sredstava sudjeluje sa 40 posto, a banke sa 60 posto. Prva aukcija HBOR-a odnosi se samo na kredite s ročnošću od tri godine, a prednost u dobivanju kvote kredita imat će banke koje ponude nižu maržu. Naime, HBOR svoj 40 postotni udio u kreditu plasira po kamatnoj stopi 3,8 posto, a kolika će biti konačna kamata za poduzetnike ovisit će o stopi koju će za svoj 60-postotni udio ponuditi banke.

Nakon aukcije, HBOR ima rok od tri radna dana da izabere najbolje ponude, a koliko će proći od objave rezultata do dobivanja kredita isključivo ovisi o poduzetnicima i poslovnim bankama. Ako poduzetnici i banke imaju spremne programe praktično u roku 20-25 dana poduzetnici mogu dobiti kredit, a najviši iznos kredita koji se poduzetnicima može odobriti je 80 milijuna kuna.

Mjere Vlade za gospodarski oporavak i razvitak, uz "model A" i sudjelovanje države u sufinanciranju kredita, u "modelu B" predviđaju jamstveni fond u kojem država sudjeluje u pokriću dijela rizika kreditnih plasmana banaka. Te su aukcije najavljene za tjedan dana.

Bankamagazin

Objavljeno: 19.2.2010.
Pogleda: 698
Tagovi: financijske institucije, krediti