Abeceda kredita: Ove pojmove morate znati ako dižete kredit

 

Glavnica, efektivna i nominalna kamatna stopa, plaćanje u anuitetima i ratama... Toliko pojmova, a vi ste samo željeli podići kredit.Ove pojmove morate znati prije nego se odlučiite na taj korak.

Podižem stambeni kredit na rok otplate od 30 godina s fiksnom kamatnom stopom prvih pet godina i efektivnom kamatnom stopom od pet posto. Što to znači?, postavila je pitanje čitateljica 24sata. Angažirali smo financijske stručnjake koji su nam objasnili najvažnije pojmove koje morate znati prije podizanja kredita.

Što znači da mi je glavnica 70.000 eura?

Glavnica je novac koji ste posudili od banke. Kamata je iznos novca koji plaćamo banci kao cijenu što nam je posudila novac.

Kamatna stopa je najvažnija stavka kredita

Kamatna stopa izražava se u postotku i govori kolika je cijena novca. Kamatna stopa je najvažnija stavka kredita, naročito kod stambenih kredita koji se uzimaju na 20 ili 30 godina. Kamatne stope koje se ugovaraju za kredite su većinom varijabilne, to zapravo znači da se nominalna kamatna stopa mijenja tijekom kreditnog razdoblja, dok je fiksna kamatna stopa zapravo posebna pogodnost koja se nudi na određeni vremenski period, primjerice na godinu dana.

Anuitet je novac koji mjesečno plaćate banci

- Anuiteti su jednaki mjesečni iznosi koji svaki mjesec uplaćujemo banci. Sastoji se od dijela glavnice i kamate na preostalu glavnicu. Anuiteti su uvijek jednaki – objašnjava Iskra Maras, savjetnica za financijske usluge iz Saveza udruga za zaštitu potrošača.

Dodaje da potrošači u pravilu, da bi kredit vraćali u ratama, moraju imati veću kreditnu sposobnost.

Anuitet predstavlja zbroj kamate i glavnice. Anuitet je uvijek isti odnosno svaki mjesec plaćamo isti iznos, ali se na otplatnom planu omjer kamate i glavnice stalno mijenja. U početku se otplaćuje veći udio kamate u odnosu na glavnicu u anuitetu, dok se s vremenom ova dinamika mijenja na način da se otplaćuje veći udio glavnice u odnosu na kamatu u anuitetu.

I zato izjave poput: ‘’Nisam otplatio velik dio glavnice, ali jesam kamate’’, nemaju smisla. To je pogrešno jer se kamata ne otplaćuje.

Efektivna kamatna stopa su stvarni troškovi: Koliko ćete novaca zapravo vratiti?

Banke naglasak stavljaju na nominalnu kamatnu stopu i ona je ta koju navode u ugovoru. No postoji i efektivna kamatna stopa. Ona podrazumijeva sve troškove kredita koje snosi klijent - u sebi uključuje sve naknade i provizije koje se plaćaju banci za odobreni kredit. Međutim, ona ne objedinjuje troškove koji nastaju van banke kao što su javnobilježničke naknade, troškovi instrumenata osiguranja i slično. Ona se smanjuje ako raste rok otplate kredita.

Kada imate nekoga koga možete pitati da vam objasni bitne pojmove onda financijski jezik i nije tako složen, a planiranje i upravljanje financijama je jasno, jednostavno i izravno.  

 

Izvor: www.24sata.hr

Objavljeno: 16.11.2016.
Pogleda: 3055
Tagovi: financijske institucije, krediti