Vlada predlaže kamatu od 3,23 posto na kredite u švicarskim francima

 

Vlada je s današnje sjednice u Sabor uputila amandman na konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju.

Vlada je s današnje sjednice u Sabor uputila amandman na konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju kojim za kredite u švicarskim francima predlaže kamatu od 3,23 posto od početka slijedeće godine.

Zamjenik ministra financija Boris Lalovac izvijestio je da je Vlada od Hrvatske narodne banke dobila izračun prema kojemu je prosječna ponedirana kamatna stopa u 13 godišnjem razdoblju na stambene kredite u vezane uz švicarski franak 4,62 posto.

Na tu kamatu primijenjivat će se diskont (od 30 posto) tako da bi kamata za sve korisnike i sve kredite u švicarskim francima bila 3,23 posto. Takvi uvjeti vrijedili bi za sve kredite odnosno svaki pojedinačnu ugovor dok je aprecijacija franka u odnosu na dan sklapanja ugovora 20 posto.

Lalovac je izvijestio da je Vlada dobila pisanu obavijest Hrvatske udruge banaka da odustaje od bilo kakvih tumačenja ustavnosti i retroaktivnosti. To je, kaže Lalovac, bitno zbog toga da zakon zaživi od 1. siječnja 2014. godine kako bi građani već u veljači imali manje kreditne rate.

Lalovac smatra da je Vlada pokazala socijalnu osjetljivost te kako se zakonskom regulativom može utjecati na određene tržišne elemente kad se treba pomoći najosjetljivijem dijelu građana.

"Kamo sreće da je zakon donesen 2009. godine", rekao je Lalovac, a premijer Zoran Milanović dodao je kako treba paziti što se potpisuje i biti oprezan.

Zamjenik ministra financija izvijestio je Vladu o izdanju desetogodišnjih državnih obveznica u vrijednosti 1,7 milijardi dolara, a sredstva će se koristiti za povrat duga.

Pojasnio je da u veljači 2014. na naplatu dospijevaju desetogodišnje državne obveznice iz 2004. godine u iznosu od 650 milijuna eura, a u travnju na naplatu stiže još 500 milijuna eura desetogodišnjih obveznica te će se sredstva iz najnovijeg zaduženja koristiti isključivo za otplatu tih obveza.

Izvor: Poslovni.hr

Objavljeno: 21.11.2013.
Pogleda: 6522
Tagovi: financijske institucije