'Erste banka ugrožava osnovna prava korisnika kredita'

 

Udruga Franak proziva banku zbog uvođenja metode prema kojoj bi se klijentima koji ulože pisani prigovor na obračun kamate mogao otkazati ugovor o kreditu.

– Ugroženo je jedno od osnovnih prava potrošača, pravo na prigovor – optužili su iz udruge Franak Erste banku koja je 5. studenog uvela novu metodologiju, prema kojoj će klijentima koji ulože pisani prigovor na obračun kamate moći otkazati ugovor o kreditu ili ga otkazati i ponuditi im drugi.
– Znamo što to može značiti za prosječnog potrošača koji jedva spaja kraj s krajem, da je to zastrašivanje i nepošteno ponašanje. Konferenciju za novinare sazvali smo upravo kao reakciju na to – istaknula je Nicole Kwiatkowski, pravnica udruge.

Metodologija se, kaže, odnosi na sve korisnike kredita, osim onih u švicarskim francima, jer su trenutačno u pregovorima.Erste banci udruga je jučer u jednoj riječkoj poslovnici urudžbirala prigovor, a poslali su ga i HNB-u. Kwiatkowski podsjeća da je, otkad postoji Rimsko pravo, zakonom zabranjeno jednostrano mijenjati ugovor, a banka radi upravo to, i u ovom slučaju, kao i u slučajevima mijenjanja kamatne stope kredita. Od Vlade udruga zahtijeva prekid pregovora s Hrvatskom udrugom banaka i odustajanje od amandmana na izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju koji je bio na drugom čitanju u Saboru.

– Banke ponovno određuju parametar s nekim danom koji su one odredile i na osnovi njega mijenjaju kamatu, opet u skladu s nečim što same određuju. To i dalje nije u skladu sa zakonom koji nalaže da se dogovore s klijentom – kaže pravnica.

Mladen Majetić, član koordinacijskog tima udruge Franak, smatra da Vlada ne treba odustati od načina koji nudi sustavan obračun dijela kamate.

– Uvođenje smanjenja od 30 posto u odnosu na neku kamatu u godini na koju se to odnosi zanemaruje način obračuna kamatnjaka koji sadrži promjenjivi dio te kamate i fiksnu maržu – kaže Majetić.

Kod nove metodologije obračuna kamata u Erste banci problem je, objašnjava, što se kamata na fiksni i varijabilni dio ne "cijepa" u početnom trenutku podizanja kredita, nego sada. Banka je cijepa na dva dijela i kaže, recimo, "kamata je pet posto, od čega je dva posto fiksni dio, a tri je promjenjivi, vezan uz euribor", a ne pristaje da kamata koja se cijepa bude početna u trenutku u kojem je ugovorena.

– Nije sporno ono čime se usklađuju sa ZPK-om, nego onaj dio da, u slučaju prigovora na takav način obračuna, banka nudi otkaz ugovora ili otkaz trenutačnog i drugi kredit. Prijetnja otkazom ugovora nezakonit je pritisak – prosvjeduje Majetić.

Reakcija Erste banke na optužbe udruge Franak
Nakon što je udruga Franak prozvala Erste banku, stigao je i njihov odgovor koji donosimo u cijelosti

Metodologija utvrđivanja promjene kamatnih stopa na kredite i proizvode banke na koje se obračunava ugovorna kamata, a na koju je Udruga Franak dostavila prigovor, napravljena je u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju koji su sve banke obavezne primijeniti. U skladu s odredbama Zakona, koje su stupile na snagu 9. siječnja 2013., Erste banka kod ugovora o kreditima s promjenjivom kamatnom stopom sklopljenih od tog datuma, parametar promjenjivosti kamatne stope definira u samim ugovorima. Kada se radi o kreditima koji su sklopljeni prije 9. siječnja 2013., banka od 21. studenog 2013. počinje primjenjivati novu Metodologiju.

O tome je 5.11.2013. na svojim internetskim stranicama i u poslovnicama obavijestila klijente. Dakle, radi se o usklađivanju s postojećim odredbama Zakona koji se odnosi na sve banke na hrvatskom tržištu, od kojih su neke već ranije objavile svoja usklađenja. Namjera banke bila je jasno i transparentno informirati klijente o njihovim ugovornim pravima i mogućnostima izbora. Nije nam nikako bila namjera da se predmetna objava protumači na način da banka želi prekinuti ugovorni odnos sa klijentom, već pojasniti da ga je dužna uskladiti sa pozitivnim propisima.

Naime, ako klijent u navedenom roku dostavi pisani prigovor, postojeći ugovor o kreditu više neće biti usklađen sa Zakonom što dovodi do ništetnosti predmetnog ugovora o kreditu sukladno Zakonu o obveznim odnosima. U želji da i dalje nastavimo otvorenu komunikaciju s našim klijentima i izbjegnemo bilo kakve nesporazume, promijenit ćemo i dodatno pojasniti tekst obavijesti.

Ujedno napominjemo da je člankom 11.a stavak 5. i 6. Zakona o potrošačkom kreditiranju regulirano, i za ugovore o kreditu sklopljene prije stupanja na snagu čl. 11a, pravo klijenta na prijevremenu otplatu kredita ako uslijed promjene promjenjive kamatne stope treba provesti povećanje kamatne stope, a o takvom povećanju vjerovnik je dužan potrošaču poslati obavijest 15 dana prije provedbe povećanja.

U roku od 3 mjeseca od primitka takve obavijesti, potrošač ima pravo na prijevremeno vraćanje kredita bez obveze plaćanja bilo kakve naknade vjerovniku, uključujući i ugovorenu naknadu za raniji povrat kredita. Dakle, sam zakonodavac je predvidio mogućnost prijevremene otplate kredita uslijed povećanja kamatnih stopa – dakle, prestanak ugovora o kreditu, iniciran od strane klijenta i to protegnuo i na ugovore sklopljene prije ove verzije Zakona.

Metodologija je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Erste banke s građanima. Prema Općim uvjetima, koji su sastavni dio ugovora o kreditu, klijent ima pravo ne složiti se s predloženim promjenama te u roku od 15 dana o tome dostaviti pisani prigovor banci. Banka je navedenu mogućnost jasno i transparentno istaknula u obavijesti klijentima, koju je javno objavila na svojim internetskim stranicama te u poslovnicama.

U skladu s odredbama članka 11a Zakona o potrošačkom kreditiranju, Erste banka je u navedenoj Metodologiji kao promjenjive dijelove kamatne stope definirala:

a) 6-mjesečni EURIBOR važeći na dan 1.12.2013. za kredite uz valutnu klauzulu u eurima

b) 6-mjesečni LIBOR za CHF važeći na dan 1.12.2013. za kredite uz valutnu klauzulu u CHF-u (osim stambenih)

c) 6-mjesečni LIBOR za USD važeći na dan 1.12.2013. za kredite uz valutnu klauzulu u američkom dolaru

d) 6-mjesečni NRS2 za HRK važeći na dan 1.12.2013. za kredite u kunama

Bitno je naglasiti da se na stambene kredite uz valutnu klauzulu u CHF-u neće primjenjivati postojeća Metodologija, s obzirom na činjenicu da će taj segment biti definiran najavljenim promjenama Zakona o potrošačkom kreditiranju, za koje se očekuje da će početi primjenjivati početkom iduće godine.
Izvor: Večernji.hr

Objavljeno: 12.11.2013.
Pogleda: 5855
Tagovi: financijske institucije, krediti