Čovjek je sam pobijedio Splitsku banku: zbog preplaćenog kredita u francima moraju mu vratiti 20.000 kuna

 

Pravomoćnom presudom Županijskog suda u Splitu Societe generale – Splitska banka d.d. morat će vratitiMirku Mastiloviću, odvjetniku iz Rovinja, oko 20.000 kuna koliko je zbog promjenjive kamatne stope preplatio kredit podignut u švicarskim francima. Odlukom splitskog suda nedopustivo je što je visina kamatna stope ovisila isključivo o odluci banke, a nisu navedeni bilo kakvi kriteriji kada su je tijekom godina mijenjali na štetu klijenta sa 6,88 posto na 10,40 posto.

 

- U mojoj rati kredita ta razlika u kamatnoj stopi iznosila je mjesečno oko tisuću kuna. Isplatio sam kredit u proljeće 2012. godine, a još prije zadnje rate slao sam dopise Splitskoj banci navodeći da sam preplatio iznos. Oni mi nisu odgovarali na moje dopise, već su samo slali opomene i svaku naplaćivali 100 kuna. Stoga sam krajem kolovoza 2012. ustao s tužbom u koju sam stavio vrijednost spora oko 20.000 kuna - kaže nam odvjetnik Mastilović.

Postupak se vodio na Općinskom sudu u Splitu, gdje je od travnja do listopada 2013. godine održano pet ročišta. Na jednom od njih svjedočio je i Mirko Mastilović kao oštećenik.

 

Obračunska valuta

- Izjavio sam kako je do razlike u preplati došlo zbog promjene kamate koja se vezivala za tečaj švicarskog franka. Kada sam uzimao kredit, pitao sam u banci zašto se rata vezuje za švicarski franak, a odgovorili su mi kako će se tako lakše realizirati kredit. Međutim, poslije se pokazalo da je to bila osnova za podizanje rate. Istaknuo sam na sudu kako nisam imao nikada primanja ili zaradu u švicarskim francima, tako da nisam mogao predvidjeti takav rast rate s 2215 na 3312 kuna. Po meni je švicarski franak bio samo obračunska valuta, a poslije se pokazao kao presudan za podizanje kamatne stope - ispričao nam je odvjetnik Mastilović, kojega je u sporu na splitskom sudu zastupao splitski odvjetnik Davor Radić.

Kredit je uzeo u prosincu 2005. godine, a iznosio je 30.882, 97 CHF, a kada se oduzela bankovna naknada od 2 posto, Mirku Mastiloviću je u kunskoj protuvrijednosti isplaćeno 141.402,60 kuna glavnice. Rok otplate kredita bio je 84 mjeseca, tj. 7 godina, prva rata u siječnju 2006. godine iznosila je 2215 kuna, a zadnja u ožujku 2012. godine bila je 3312 kuna. Ukupno je s kamatama platio oko 200.000 kuna.

Međutim, na Općinskom sudu u Splitu je u prosincu prošle godine presuđeno da se njegova tužba odbija. Na prvostupanjsku presudu su Mastilović i Radić podnijeli žalbu te je predmet došao na Županijski sud u Splitu na odlučivanje. Tročlano sudsko vijeće: Dražan Penjak, kao predsjednik vijeća, Svjetlana Vidović kao član vijeća i sudac izvjestitelj te Arijana Bolanča kao član vijeća preinačili su presudu. Osporili su banci pravo da samovoljno mijenja kamatne stope, pozvali su se na presudu Europskog suda pravde prema kojoj “ugovorna odredba potošaču ne mora biti samo gramatički razumljiva”. 

U konkretnom slučaju to znači da su u ugovoru Mirku Mastiloviću iz banke morali na transparentan način objasniti razloge i pojedinosti mehanizma promjene kamatne stope, kao i odnos s drugim odredbama ugovora tako da on na temelju jasnih i razumljivih kriterija može predvidjeti ekonomske posljedice koje iz toga za njega proizlaze. Naveli su u svojoj odluci kako je “odredba o promjeni kamatne stope ključna ugovorna odredba, a ista je ovisna isključivo o odluci jednog ugovaratelja – banke, a da precizno nisu određeni uvjeti promjenjivosti i referentna stopa za koju se veže promjena, pa ista odredba uzrokuje neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu tužitelja (Mirka Mastilovića, op.a.)... jer vjerovnik jednostrano određuje obveze dužnika koji promjene ne može predvidjeti...”.

 

Sudski troškovi

Osim što su pravomoćno utvrdili ništetnost dijelova ugovora o mijenjanju kamatne stope, vijeće Županijskog suda u Splitu naložilo je Splitskoj banci i plaćanje 6725 kuna sudskih troškova.

- Banka je gotovo odmah platila sudske troškove, a što se tiče razlike u preplati kredita, kada sam dobio presudu, napisao sam im pismo u kojemu sam rekao da mi dostave dokumentaciju kako bi moj financijski vještak mogao utvrdit iznos za vraćanje. Poslali su mi potrebne dokumente i zatražili od mene iznos koji mi trebaju vratiti. Ja sam stavio vrijednost spora 20.000 kuna, ali sam prije 5 dana od banke zatražio da mi daju njihov obračun po dinamici plana otplate kredita plus kamata da vidim koji je točan iznos preplate prema njihovoj evidenciji i hoću li ići u ovrhu na njihov račun ili se sporazumjeti s njima.

U svojoj odluci suci splitskog suda spomenuli su i pravomoćnu presudu Visokog trgovačkog suda RH protiv više banaka u kolektivnoj tužbi kojom je odlučeno da su povrijeđena prava zaštite potrošača, ali to, prema njihovoj procjeni, ne sprječava pokretanje pojedinačnih postupaka za naknadu štete.

 

 

KATARINA MARIĆ BANJE

 

KAKO JE RASLA KAMATA

6,88 posto - početna 2005.
7,90 posto - veljača 2007.
8,90 posto - rujan 2008.
10,40 posto - prosinac 2009.
Preuzeo : 141.402 kune glavnice
Otplatio: 192.671 kunu, glavnica plus kamata
Preplatio: oko 20.000 kuna

Odvjetnik i arbitražni sudac u HNS-u

Mirko Mastilović bio je prekršajni sudac i sudac Općinskog suda u Rovinju, a nakon toga je osnovao privatnu odvjetničku praksu. Bio je u Upravi prvoligaša “NK Istre 1961”, a sada je arbitražni sudac HNS-a.

Izvor: Slobodnadalmacija.hr 

Objavljeno: 31.10.2014.
Pogleda: 7175
Tagovi: financijske institucije