Čak 53 posto građana u idućih godinu dana neće moći štedjeti

 

Dvije trećine građana očekuje još lošije gospodarsko stanje u zemlji u sljedećih godinu dana, dok se samo njih 7 posto nada gospodarskom oporavku

Više od dvije trećine hrvatskih građana ne vidi poboljšanje u idućoj godini. Prema istraživanju GFK, pesimizam prevladava među hrvatskim građanima, a dvije trećine ih očekuje još lošije gospodarsko stanje u zemlji u sljedećih godinu dana, dok se samo njih sedam posto nada gospodarskom oporavku.

Čak 53 posto građana u idućih godinu dana neće biti u mogućnosti štedjeti novac. To je najviši postotak „neštediša“ u odnosu na početak krize i 2009.

Tek 13 posto izjavilo da će u idućih godinu dana moći štedjeti, što predstavlja pad od sedam posto u odnosu na prethodne tri godine.

Iako Hrvati tradicionalno štede u bankama ili ulože u nekretninu, čak 27 posto građana preferira novac čuvati u kući. Pad cijena nekretnina vjerojatno je i kod građana prouzročio stav da štednja ulaganjem u nekretnine nije više toliko „unosan“ posao u odnosu na prethodne godine. Godine 2008. 32 posto građana preferiralo je kupnju nekretnine kao način štednje, dok je takvih sada tek 25 posto.

Slična situacija je i s kupnjom zemljišta, koju, kao oblik štednje, preferira 14 posto građana, za razliku od njih 24 posto iz lipnja 2009.

No, porast cijena zlata nagnao je naše građane da štednju ulože u ovaj plemeniti metal – 2009. šest posto građana preferiralo je zlato kao oblik štednje, dok je u prosincu 2012. riječ o njih 19 posto.

Objavljeno: 27.9.2013.
Pogleda: 4106
Tagovi: štednja