ZABA > Paket usluga > Elastična lepeza

BankaZABA
ProizvodElastična lepeza
Vrsta proizvodaPaket usluga
Podvrsta proizvodaZa građane
Tekući računUključen
Žiro računNije uključen
Devizni računNije uključen
Devizni žiro računNije uključen
ObjašnjenjeSav komfor suvremenog bankarstva Vam može biti „na dohvat prstiju“ - u računalu, u mobitelu; Putujte i živite bez opterećenja, jer u Elastičnoj Lepezi imate putno i medicinsko osiguranje u inozemstvu, pomoć u nezgodama na cesti, ali i u vlastitom domu
Zatražite ponudu
Uključene usluge
Internet bankarstvoDa
Bankarstvo putem mobitelaDa
SMS bankarstvoDa
ČekoviNe
Servisni centarDa
Trajni nalogDa
Platne karticeDa
Naknade
UpisninaDa
Iznos upisnine90,00 HRK
Mjesečna naknada90,00 HRK
Godišnja naknada1.080,00 HRK
Naknada za korištenje računa od strane opunomoćenika0,00 HRK
Prekoračenje
Max. dopušteno prekoračenje40.000,00 HRK
NapomenaBanka može korisniku računa odobriti i staviti na raspolaganje sredstva koja premašuju trenutačno pozitivno stanje računa, i to u iznosu i za razdoblje koje je u skladu s poslovnom politikom Banke
Kamate
Kamata na dozvoljeni minus9,16 %
Kamata na nedozvoljeni minus11,08 %
Pogodnosti
Bankarske / financijskeVođenje kunskog tekućeg računa s Maestro debitnom katicom, te kunskog žiroračuna, deviznog tekućeg računa i deviznog žiroračuna s Visa Electron debitnom karticom; Mogućnost korištenja neograničenog broja opunomoćenika po svakom računu u Lepezi; 20 besplatnih kunskih plaćanja putem usluga on-line bankarstva uključenih u Lepezu te trajnim nalogom i SEPA izravnim terećenjem; 5 besplatnih kunskih plaćanja u poslovnici Banke; On-line bankarstvo (m-zaba i e-zaba); Usluga i-Račun; Usluga Financijski planer; Izdavanje kreditne kartice bez upisnine i članarine za osnovnog i dodatnog korisnika (Zlatna Mastercard kreditna kartica ili Standardna Mastercard kreditna kartica); Prešutno prekoračenje do 40.000 kn po kunskom tekućem računu uz kamatnu stopu 9,16 %; Obročno plaćanje Maestro karticom bez kamata i naknada, limit do 15.000 kn; Ugovaranje usluge Trajni nalog u korist računa fizičkih osoba u Banci te članica Grupe Zagrebačke banke d.d. uključujući Allianz Zagreb d.d. i Allianz ZB d.o.o.; Podizanje gotovog novca Maestro i Visa Electron karticama na bankomatima UniCredit Grupe u inozemstvu, s kunskih tekućih i žiroračuna bez naknade (pronađite ih putem m-zabe)
OstaloZabafon - usluga je dostupna za sve korisnike koji su ju ugovorili do 31.12.2016; Zaba SMS; U sklopu Servis centar usluga dobivate i putno osiguranje u inozemstvu, pomoć kod nezgoda na cesti ili u kući; Pomoć u kući - popravci majstora kod hitnih intervencija do 1.850 kn; Medicinska pomoć u RH - liječnik do 750 kn; Medicinska sestra do 450 kn; Dostava lijekova do 250 kn; Kućna njega do 1.450 kn; Pomoć na cesti u RH i inozemstvu - vuča ili popravak na mjestu događaja do 1.850 kn / 250 EUR; Smještaj do 750 kn / 110 EUR; Nastavak puta do 1.850 kn / 250 EURmedicinska pomoć / putno osiguranje u inozemstvu - medicinski troškovi do 6.500 EUR; Pravna pomoć do 1.400 EUR; Prijevoz pokojnika do 3.000 EUR; Prijevoz djece, medicinski prijevoz u RH, prijevoz i smještaj, pomoć kod kašnjenja prtljage
Ostalo
UvjetiKunski tekući račun mogu otvoriti sve fizičke osobe, neovisno o tome imaju li redovit priljev na račun
Potrebna dokumentacijaIdentifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica); Potvrda o OIB-u ako on nije naveden na identifikacijskom dokumentu
Zatražite ponudu