Slatinska banka > Tekući račun > Tekući račun

BankaSlatinska banka
ProizvodTekući račun
Vrsta proizvodaTekući račun
Podvrsta proizvodaZa građane
Tekući računUključen
Žiro računNije uključen
Devizni računNije uključen
Devizni žiro računNije uključen
ObjašnjenjeTekući račun je poseban transakcijski račun koji Banka, na temelju pisanog Okvirnog ugovora o tekućem računu (u daljnjem tekstu Ugovor) otvara vlasniku tekućeg računa da preko njega prima uplate i obavlja isplate u granicama uplaćenih sredstava na tekući račun i po osnovu odobrenog kredita po tekućem računu; Zaključenjem Ugovora vlasnik tekućeg računa stječe prava i obaveze utvrđene Ugovorom i potvrđuje da je upoznat sa istima te daprihvaća prava i obveze koje mu pripadaju temeljem ovog Ugovora; Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme
Zatražite ponudu
Uključene usluge
Internet bankarstvoDa
Bankarstvo putem mobitelaDa
SMS bankarstvoDa
ČekoviNe
Servisni centarNe
Trajni nalogDa
Platne karticeDa
Naknade
UpisninaNe
Mjesečna naknada11,00 HRK
Godišnja naknada132,00 HRK
Kamate
Kamata na dozvoljeni minus9,00 %
Pogodnosti
Bankarske / financijskeMBPLUS plaćanje na rate i podizanje gotovine uz otplatu na rate; Mogućnost korištenja fiksnog ili varijabilnog dopuštenog prekoračenja po tekućem računu; SEPA Izravno terećenje
OstaloVlasnik tekućeg računa može s Bankom sklopiti sljedeće dodatne usluge po tekućem računu koje nisu uvjet za otvaranje tekućeg računa; Usluga Trajnog naloga; SMS usluga putem mobilnog telefona; Usluga On – line bankarstvo - Internet bankarstvo; Usluga On – line bankarstvo - Mobilno bankarstvo;
Ostalo
Potrebna dokumentacijaOvlaštenje za prijenos plaće na tekući račun potpisano od strane poslodavca odnosno nalog Mirovinskom fondu za prijenos mirovine preko Banke; Kopiju osobne iskaznice vlasnika tekućeg računa ili drugi vjerodostojan identifikacijski dokument
Zatražite ponudu