1. Vrsta proizvoda:
  2. Iznos:
  3. Vremenski rok:
  1. Banka Proizvod Grupa Odabran Usporedi odabrane
  2. Karlovačka banka ProizvodStambeni kabaFin+ u kunama Grupa proizvodaUnutarnje uređenje stana ili kuće Zatražite ponudu
  3. Karlovačka banka ProizvodStambeni kredit kabaFin+ u kunama uz valutnu klauzulu u EUR Grupa proizvodaUnutarnje uređenje stana ili kuće Zatražite ponudu
  4. Karlovačka banka ProizvodStambeni kredit u kunama s valutnom klauzulom u EUR Kaba+ Grupa proizvodaUnutarnje uređenje stana ili kuće Zatražite ponudu