RBA > Kupovina nekretnina > FLEXI stambeni kredit u EURIMA - klijenti

BankaRBA
ProizvodFLEXI stambeni kredit u EURIMA - klijenti
Opis proizvoda / namjenaFizička osoba (potrošač) - državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji na temelju kreditne sposobnosti može biti nositelj kreditnog posla
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaStatus klijenta imaju osobe koje svoja redovna primanja usmjeravaju na tekući/devizni račun u Banci; Status klijenta Banke ostvaruju i ostali klijenti koji su u postupku otvaranja tekućeg računa i usmjeravanja primanja u Banci
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa2,90 % (EURIBOR + )
Vrsta kamateFiksna (36 mjeseci)
EKS definirana od strane banke3,20 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita14.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita300.000,00 EUR
NapomenaIznos kredita za adaptaciju može biti do 35% procijenjene nove građevinske vrijednosti stana ili 500.00 EUR po m2 stana; Do 50% procijenjene nove građevinske vrijednosti kuće, ali ne više od 100,000.00 EUR
NapomenaNakon odobrenja kreditnog zahtjeva, Banka i Klijent zaključuju ugovor o kreditu; Klijent je obvezan zaključiti Ugovor o kreditu najkasnije 30 dana od dana odobrenja kredita, u protivnom se smatra da je odustao od kredita; Rok korištenja kredita je najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu; Kredit se koristi isplatom gotovine ili prijenosom sredstava kredita na transakcijski račun, sukladno ugovoru o kreditu, pod uvjetom da su Banci dostavljena odnosno u njenu korist provedena sva ugovorena sredstva osiguranja; Isplata kredita vrši se jednokratno po srednjem tečaju HNB-a.
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period60
Maksimalni vremenski period360
NapomenaOd 5 do 25 godina za kredite do 25.000,00 EUR; od 5 do 30 godina za kredite od 25.001,00 EUR do 300.000,00 EUR
Poček12
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u mjesečnim anuitetima ili ratama iskazanima u EUR, u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po srednjem tečaju HNB na dan dospijeća; Anuiteti ili rate dospijevaju na naplatu posljednjeg dana u mjesecu.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kreditaZbroj godina starosti sudionika u kreditu i roka otplate kredita može biti najviše 65 godina, odnosno 70 godina za kredite osigurane policom životnog osiguranja za slučaj smrti korisnika kredita/sudužnika godina
Instrumenti osiguranjaObavezni instrumenti osiguranja; Založno pravo (hipoteka) na stambenoj nekretnini u korist Banke polica osiguranja nekretnine (stan/kuća) od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke; Izjava o zapljeni po pristanku dužnika za sve sudionike; Zadužnica za sve sudionike u kreditu; Ovisno o maksimalnom iznosu kredita, statusu i bonitetu klijenta, odnosno u slučaju da zbroj godina starosti sudionika u kreditu i roka otplate kredita prelazi 65 godina, Banka može zatražiti i policu osiguranja korisnika kredita (ili sudužnika) za slučaj smrti; Za namjenu kupnje stana/obiteljske kuće, izgradnje obiteljske kuće, dovršenja, dogradnje, nadogradnje, rekonstrukcije i refinanciranja stambenog kredita maksimalan iznos kredita koji se može odobriti je do 95% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine (stana/kuće), ovisno o namjeni kredita, bonitetu klijenta, statusu klijenta i ponuđenim instrumentima osiguranja; Za namjenu adaptacije maksimalan iznos kredita koji se može odobriti je do 50% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine (stana/kuće); Osim navedenih instrumenata Banka može za osiguranje kreditnog posla zatražiti i druge instrumente osiguranja.
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit; Preslike osobnih iskaznica tražitelja kredita, sudužnika i davatelja osiguranja ili založnih dužnika; Posljednja isplatna lista (ovjerena od strane poslodavca); Dokaz o vlasništvu nekretnine; Original izvatka iz zemljišne knjige, odnosno izvatka iz knjige položenih ugovora, ne stariji od 5 dana; Procjena vrijednosti nekretnine
Datum zadnje promjene21.4.2020.
Zatražite ponudu