Podravska banka > Kupovina nekretnina > Stambeni kredit u EUR

BankaPodravska banka
ProizvodStambeni kredit u EUR
Opis proizvoda / namjenaFizička osoba, rezidenti sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj i koja udovoljava uvjetima kreditne sposobnosti
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Status klijentaKlijent POBA-e je osoba koja prima redovita primanja (plaću, mirovinu) na tekući račun u Podravskoj banci i uredna je u poslovanju.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa3,25 % (NRS3 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke3,30 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita10.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita250.000,00 EUR
NapomenaBezgotovinsko plaćanje na temelju ugovora/pripadajuće dokumentacije ili isplatom na račun korisnika kredita
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period360
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,50 %
Minimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva500,00 HRK
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva1.500,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Instrumenti osiguranjaJavnobilježnički ovjerena zadužnica; Izjava o pljenidbi primanja i sredstava s računa svih sudionika u kreditnom poslu, zasnivanje založnog prava na nekretnini; Za kredite iznad 15.000,00 EUR/115.000,00 HRK instrumenti osiguranja su određeni visinom primanja, urednošću poslovanja i brojem uzdržavanih članova; Instrumenti mogu biti zasnivanje založnog prava na nekretnini uz vinkulaciju police osiguranja od požara; Jamac; Zalog na polici životnog osiguranja korisnika kredita s otkupnom vrijednosti u visini 15% od iznosa kredita, uz vinkulaciju police osiguranja u korist Banke.
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit; Preslike osobnih iskaznica svih sudionika u kreditu; Izjava o zaduženju svih sudionika u kreditnom poslu; Po potrebi, Banka ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju
Datum zadnje promjene21.4.2020.
Zatražite ponudu