PBZ > Unutarnje uređenje stana ili kuće > PBZ stambeni kredit u kunama za adaptacija - fiksna kamatna stopa 5 - 7 godina

BankaPBZ
ProizvodPBZ stambeni kredit u kunama za adaptacija - fiksna kamatna stopa 5 - 7 godina
Opis proizvoda / namjenaStambeni potrošački kredit
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaStatus klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci; Kod promjenjive kamatne stope Banka može u određenom referentnom razdoblju, a na temelju sklopljenog ugovora, odobriti umanjenje redovne kamatne stope na osnovu ispunjavanja uvjeta statusa klijenta; Umanjenje se izražava u postotnim poenima i primjenjuje na ukupnu redovnu kamatu po kreditu; Detaljnije informacije vezano na utvrđivanje statusa klijenta moguće je pronaći u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa3,18 % (NRS1 + )
Vrsta kamateFiksna (60 mjeseci)
EKS definirana od strane banke3,64 %
Iznos kredita
Maksimalni iznos kredita535.000,00 HRK
NapomenaUkupni iznos kredita ne smije prelaziti maksimalno dopušteni iznos kredita; Iznos kredita ovisi i o ukupnoj izloženosti prema Banci, dok kod kredita koji se osiguravaju zalogom na nekretnini iznos dodatno ovisi o visini procijenjene vrijednosti nekretnine; Maksimalan iznos kredita bez založnog prava na nekretninu 300.000 hrk
NapomenaKod namjena adaptacije, kredit je moguće koristiti bezgotovinski ili gotovinski s time da maksimalni iznos gotovinske isplate ne može biti viši od 70% iznosa odobrenog kredita; Kredit se isplaćuje nakon ovjere/solemnizacije ugovora o kreditu, nakon što su uručeni svi instrumenti osiguranja vraćanja kredita, te dostavljena dokumentacija za korištenje kredita ovisno o namjeni kredita; Korištenje kredita uz valutnu klauzulu EUR se obavlja po srednjem tečaju HNB na dan isplate.
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period60
Maksimalni vremenski period300
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit je moguće otplaćivati u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama ili u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta; Otplatu u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta nije moguće ugovoriti uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope; Kredit uz valutnu klauzulu EUR se otplaćuje u kunama primjenom srednjeg tečaja HNB na dan uplate
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva1.900,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita40 godina
Instrumenti osiguranjaIzjava o zapljeni po pristanku dužnika i Zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika; Založno pravo na nekretnini prihvatljivoj za Banku; Polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog; Polica osiguranja od nezgode korisnika kredita za pokriće 100% iznosa kredita i/ili polica osiguranja života (postojeća) koja ima pokriveno osiguranje nezgode u visini 100% iznosa kredita; Ili osiguranje od nesposobnosti vraćanja kredita credit protect insurance (CPI); ili polica životnog osiguranja korisnika kredita otkupne vrijednosti u visini 2,5% ili 5% od iznosa kredita; Ili jamac
Osnovna potrebna dokumentacijaKopija osobne iskaznice svih sudionika; Ovjeren obrazac potvrda poslodavac ; Zahtjev za kredit ; Izjavu o zaduženjima; Izjava o korištenju osobnih podataka; Uz zahtjev za kredit klijent prilaže i traženu dokumentaciju koja je potrebna za procjenu kreditne sposobnosti i dokazivanje namjene kredita; Za kredite sa zalogom na nekretnini potrebno je priložiti i procjenu vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog, a koja nije starija od 12 mjeseci; Procjenu nekretnine klijent može dogovoriti i u Banci u kojem slučaju procjenu obavljaju PBZ Nekretnine d.o.o. sukladno cjeniku PBZ Nekretnina d.o.o. koji se nalazi na njihovim web stranicama
Datum zadnje promjene21.4.2020.
Zatražite ponudu