OTP > Kupovina nekretnina > Stambeni kredit u eurima s fiksnom početnom kamatnom stopom

BankaOTP
ProizvodStambeni kredit u eurima s fiksnom početnom kamatnom stopom
Opis proizvoda / namjenaKorisnik kredita fizička osoba koja ispunjava uvjete kreditne sposobnosti OTP banke d.d. sa državljanstvom Republike Hrvatske i prijavljenim prebivalištem na području Republike Hrvatske.
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaStatus klijenta je za korisnika kredita obavezan, a može se ostvariti i naknadno, u roku 3 mjeseca od ugovaranja kredita; Status klijenta ostvaruje osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci d.d.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa2,99 % (NRS1 + )
Vrsta kamateFiksna (36 mjeseci)
NapomenaPromjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne Nacionalne referentne stope - NRS1, koja na dan 02.01.2020. godine za valutu EUR iznosi 0,25%
EKS definirana od strane banke3,33 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita5.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita300.000,00 EUR
NapomenaNačin korištenja stambenih kredita ovisi o namjeni; Pri adaptaciji i dovršenju stambenog objekta ili poboljšanju energetske učinkovitosti 50% iznosa odobrenog kredita se isplaćuje na račun Klijenta - korisnika kredita u skladu s troškovnikom, ostatak iznosa (50%) isplaćuje se na račun Prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna; Kod kupnje stambenog prostora odnosno građevinske čestice te komunalnog uređenja građevinske čestice, iznos odobrenog kredita se isplaćuje na račun Prodavatelja temeljem ugovora o kupoprodaji ovjerenog kod javnog bilježnika pri kupnji stambenog prostora ili građevinske čestice odnosno temeljem računa/predračuna pri komunalnom uređenju građevinske čestice; Kod zatvaranja stambenih kredita u drugim bankama, odobreni iznos kredita uplaćuje se na dostavljen račun od banke kod koje se kredit zatvara, a temeljem ugovora o kupoprodaji, pismo namjere o izdavanju brisovnice (ukoliko se radi o upisu založnog prava) ugovora o kreditu i potvrdi o stanju dospjelog i nedospjelog duga
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period12
Maksimalni vremenski period360
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima na dan sukladno odabiru korisnika kredita; Krediti odobreni uz valutnu klauzulu EUR otplaćuju se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (dalje: HNB) važećem na dan plaćanja.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
NapomenaBez naknade za obradu kredita
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita65 godina
Instrumenti osiguranjaZa sve iznose kredita; Zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja OTP banka d.d.) za korisnika kredita, sudužnika, jamca potvrđena kod javnog bilježnika, Za iznose veće od protuvrijednosti 15.000 eura; upis založnog prava na nekretninu; Osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist OTP banke d.d. OTP banka d.d. prihvaća instrumente osiguranja koji se nalaze u drugog državi članici ili trećoj zemlji, sukladno odredbama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
Osnovna potrebna dokumentacijaIspunjen obrazac Kreditni zahtjev; Preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice s upisanim prebivalištem na području Republike Hrvatske; Dokument/potvrda na kojem je vidljiv OIB; Ispunjenu i potpisanu Izjavu o postojećim obvezama u drugim bankama; Ispunjenu i potpisanu Izjavu o povezanosti kojom se utvrđuju udjeli tražioca kredita i s njim povezanih osoba u drugim trgovačkim društvima / institucijama; Ispis prometa po tekućem računu iz druge banke na koji se isplaćuje redovno mjesečno primanje za zadnja 3 mjeseca (ovo se odnosi na sve klijente koji su preko računa u OTP banci ostvarili manje od tri redovna mjesečna primanja)
Datum zadnje promjene21.4.2020.
Zatražite ponudu