OTP > Kupovina nekretnina > Posebna ponuda Stambenih kredita OTP banke uz program POS+ u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama

BankaOTP
ProizvodPosebna ponuda Stambenih kredita OTP banke uz program POS+ u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama
Opis proizvoda / namjenaSvi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske koji žele kupiti nekretninu koja zadovoljava sljedeće uvjete; Novi stan za koji se u kupoprodajnoj cijeni obračunava PDV, odnosno novi neprodani stan u sustavu PDV-a; Stan izgrađen u zgradi koja ima akt za uporabu građevine, a koji je kao posebni dio nekretnine upisan u zemljišne knjige; Prodajna cijena stana (uključen PDV) nije veća od protuvrijednosti 1.500 EUR po m² korisnepovršine stana, obračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke; Prodavatelj stana mora biti osoba u sustavu PDV-a (investitor, izvođač ili druga osoba)
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaStatus klijenta je za korisnika kredita obavezan, a može se ostvariti i naknadno, u roku 3 mjeseca od ugovaranja kredita; Status klijentaostvaruje osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP bancid.d.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa2,17 %
Vrsta kamatePromjenjiva
NapomenaKamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.
EKS definirana od strane banke2,32 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita5.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita250.000,00 EUR
NapomenaZajma kojeg odobrava APN (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama) u visini 400 EUR/m2 korisne površine stana
NapomenaZa kupnju stambenog prostora iznos odobrenog kredita se isplaćuje na račun Prodavatelja temeljem ugovora o kupoprodaji ovjerenog kod javnog bilježnika pri kupnji stambenog prostora
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period12
Maksimalni vremenski period336
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima na dan sukladno odabiru korisnika kredita; Krediti odobreni uz valutnu klauzulu EUR otplaćuju se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (dalje: HNB) važećem na dan plaćanja.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
NapomenaBez naknade za obradu kredita
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita65 godina
Instrumenti osiguranjaZa sve iznose kredita; Zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja OTP banka d.d.) za korisnika kredita,sudužnika, jamca potvrđena kod javnog bilježnika; Za iznose veće od protuvrijednosti 15.000 eura; upis založnog prava na nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 90% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine; osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist OTP banke d.d.; OTP banka d.d. prihvaća instrumente osiguranja koji se nalaze u drugog državi članici ili trećoj zemlji, sukladno odredbama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju
Osnovna potrebna dokumentacijaIspunjen obrazac Kreditni zahtjev; Preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice s upisanim prebivalištem na području Republike Hrvatske; Dokument/potvrda na kojem je vidljiv OIB; Ispunjenu i potpisanu Izjavu o postojećim obvezama u drugim bankama; Ispunjenu i potpisanu Izjavu o povezanosti kojom se utvrđuju udjeli tražioca kredita i s njim povezanih osoba u drugim trgovačkim društvima / institucijama; Ispis prometa po tekućem računu iz druge banke na koji se isplaćuje redovno mjesečno primanje za zadnja 3 mjeseca(ovo se odnosi na sve klijente koji su preko računa u OTP banci ostvarili manje od tri redovna mjesečna primanja)
Datum zadnje promjene22.4.2020.
Zatražite ponudu