Karlovačka banka > Kupovina nekretnina > Stambeni krediti u kunama Kaba+

BankaKarlovačka banka
ProizvodStambeni krediti u kunama Kaba+
Opis proizvoda / namjenaDugoročni stambeni kredit
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaDržavljanin Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, u stalnom radnom odnosu i redovitim mjesečnim priljevom; Korisnik kredita, sudužnici i jamci na dan isteka roka otplate kredita ne smiju biti stariji od navršene 65-e godine života.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa3,20 % (NRS3 + )
Vrsta kamateFiksna (120 mjeseci)
EKS definirana od strane banke3,25 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita15.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita1.500.000,00 HRK
NapomenaTemeljem potpisanog/solemniziranog Ugovora o kreditu i provedenih instrumenata osiguranja isplata sredstava se vrši u roku 90 dana, na osnovu isplatne dokumentacije, isplatom na račun prodavatelja i/ili na račun dobavljača, a ostatak na račun Korisnika kredita; Interkalarna kamata naplaćuju se jednokratno prilikom korištenja kredita ustezanjem od isplaćenog iznosa kredita
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period36
Maksimalni vremenski period360
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u anuitetima i ne postoji mogućnost izbora; Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u valuti EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB, do 10. u mjesecu, obustavom u dijelu redovnih mjesečnih primanja ili trajnim nalogom prema planu otplate kredita; Prijenos kredita u otplatu je prvog dana u mjesecu nakon isteka mjeseca u kojem je kredit iskorišten; Prvi anuitet dospijeva na naplatu zadnjeg dana u mjesecu u kojem je kredit stavljen u otplatu
Naknade
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
NapomenaBez naknade
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita65 godina
Instrumenti osiguranja 15.000 – 150.000 HRK Bjanko mjenica; Izjava o zapljeni po pristanku dužnika; Zadužnica - 150.001 – 225.000 HRK Bjanko mjenica; Izjava o zapljeni popristanku dužnika; Zadužnica; Jamac; ili polica životnog osiguranja ugovorene svote 7% od iznosa kredita; ili oročeni depozit u iznosu 5% od iznosa kredita - 225.001 – 1.500.000 HRK Bjanko mjenica; Izjava o zapljeni popristanku dužnika; Zadužnica; Zalog nekretnine: 1. Omjer 1:1,00 i polica osiguranja od požara; 2. Omjer 1:0,95 i polica osiguranja od požara i jamac ili polica životnog osiguranja ugovorene svote 7% od iznosa kredita; ili oročeni depozit u iznosu 5% od iznosa kredita; 3. Omjer 1:0,90 i polica osiguranja od požara i jamac ili polica životnog osiguranja ugovorene svote 10% od iznosa kredita; ili oročeni depozit u iznosu 10% od iznosa kredita
Osnovna potrebna dokumentacijaTri zadnje ovjerene isplatne liste; Promet po tekućem računu / izvod tekućeg računa za prethodnih šest mjeseci na koji se vrši uplata redovnih mjesečnih primanja; Potvrda o kreditnim obvezama u drugoj banci
Datum zadnje promjene21.4.2020.
Zatražite ponudu