HPB > Kupovina nekretnina > Stambeni krediti bez hipoteke u EUR

BankaHPB
ProizvodStambeni krediti bez hipoteke u EUR
Opis proizvoda / namjenaStambeni kredit bez hipoteke
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaKlijent Banke je osoba kojoj se isplaćuju redovna primanja na račun u Banci i koja su osnova za izračun kreditne sposobnosti.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa4,50 % (NRS1 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke4,61 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita1.500,00 EUR
Maksimalni iznos kredita30.000,00 EUR
NapomenaKredit se može početi koristiti nakon što Korisnik kredita stavi na raspolaganje Banci sve instrumente osiguranja potraživanja koje je Banka od njega zatražila, a na dan kojeg odredi Banka prema svojim mogućnostima; Ukoliko se kredit koristi u više tranši, za vrijeme korištenja kredita Banka Korisniku kredita obračunava i naplaćuje kamatu na iskorišteni iznos, mjesečno po stopi redovne kamate.
Napomena Bezgotovinskom isplatom na transakcijski račun Korisnika kredita sa kojeg će se izvršiti daljnja plaćanja sukladno namjeni; Kod kupnje - iznos odobrenog kredita se isplaćuje na račun naznačen u kupoprodajnom ugovoru koji je ovjeren kod javnog bilježnika; Kod građenja, građenja i nadzora, rekonstrukcije, adaptacije, opremanja– isplata na račun Korisnika kredita do maksimalno 40% kredita, a ostatak iznosa na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna ili na račun korisnika kredita ukoliko računima korisnik može pravdati korištenje vlastitih sredstava za navedene namjene u prethodna 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora o kreditu; Kod zatvaranja stambenih kredita u drugim bankama -odobreni iznos kredita uplaćuje se na dostavljen račun od bankekod koje se kredit zatvara, a temeljem pisma namjere ili potvrde o stanju duga
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period24
Maksimalni vremenski period120
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima na dan sukladno odabiru korisnika kredita; Krediti odobreni uz valutnu klauzulu EUR otplaćuju se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (dalje: HNB) važećem na dan plaćanja.
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita67 godina
Instrumenti osiguranjaIzjava o zapljeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika; Zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit uz ovjerenu potvrdu poslodavca na "Podacima o zaposlenju i prihodima" i popunjenu izjavu o zaduženju, koji čine sastavni dio Zahtjeva za kredit; Ovjera u dijelu poslodavca nije potrebna za primanja po osnovu mirovine; Sudionik koji na račun Banke u proteklih 3 mjeseca (naspram mjeseca u kojemu se podnosi Zahtjev za kredit) NIJE primio minimalno 3 redovna primanja, dužan je dostaviti Izvod po računu za period od 3 mjeseca koja prethode mjesecu u kojemu se podnosi Zahtjev za kredit; Na izvodu moraju biti vidljive uplate i isplate.
Datum zadnje promjene21.4.2020.
Zatražite ponudu