HPB > Kupovina nekretnina > POS+ stambeni krediti u kunama

BankaHPB
ProizvodPOS+ stambeni krediti u kunama
Opis proizvoda / namjenaStambeni kredit za kupnju stanova na temelju Programa Društveno poticane stanogradnje u kunama
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaKlijent Banke je osoba kojoj se isplaćuju redovna primanja na račun u Banci i koja su osnova za izračun kreditne sposobnosti.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa4,10 % (NRS1 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke4,30 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita70.000,00 HRK
Maksimalni iznos kreditaOd 45% do 65% vrijednosti predugovora o kupoprodaji; Minimalni iznos kredita je 70.000 hrk
NapomenaUplatom na poseban račun APN-a otvoren u Banci.
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period24
Maksimalni vremenski period240
Poček12
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima na dan sukladno odabiru korisnika kredita; Krediti odobreni uz valutnu klauzulu EUR otplaćuju se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (dalje: HNB) važećem na dan plaćanja.
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita67 godina
Instrumenti osiguranja Izjava o zapljeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika; Zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika; Založno pravo (hipoteka) na nekretnini čija se kupnja kreditira; Polica osiguranja nekretnine; Instrumenti osiguranja od APN-a za svakipojedini ugovor o stambenom kreditu; Založno pravo (hipoteka) na nekretnini čija se kupnja kreditira
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit uz ovjerenu potvrdu poslodavca na "Podacima o zaposlenju i prihodima" i popunjenu izjavu o zaduženju, koji čine sastavni dio Zahtjeva za kredit; Ovjera u dijelu poslodavca nije potrebna za primanja po osnovu mirovine; Sudionik koji na račun Banke u proteklih 3 mjeseca (naspram mjeseca u kojemu se podnosi Zahtjev za kredit) NIJE primio minimalno 3 redovna primanja, dužan je dostaviti Izvod po računu za period od 3 mjeseca koja prethode mjesecu u kojemu se podnosi Zahtjev za kredit; Na izvodu moraju biti vidljive uplate i isplate; Predugovor ili ugovor o kupoprodaji posebnog dijela nekretnine zaključen između APN-a kao prodavatelja i Korisnika kredita kao kupca, na kojem je potpis ovlaštenog zastupnika prodavatelja ovjerio javni bilježnik
Datum zadnje promjene21.4.2020.
Zatražite ponudu