HPB > Kupovina nekretnina > POS+ stambeni krediti u eurima

BankaHPB
ProizvodPOS+ stambeni krediti u eurima
Opis proizvoda / namjenaStambeni kredit za kupnju stanova na temelju Programa Društveno poticane stanogradnje uz valutnu klauzulu EUR (Program „A“)
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaKlijent Banke je osoba kojoj se isplaćuju redovna primanja na račun u Banci i koja su osnova za izračun kreditne sposobnosti.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa3,10 % (NRS1 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke3,26 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita9.000,00 EUR
Maksimalni iznos kreditaOd 45% do 65% vrijednosti predugovora o kupoprodaji; Minimalni iznos kredita je 9.000 EUR (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan korištenja kredita)
NapomenaUplatom na poseban račun APN-a otvoren u banci
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period24
Maksimalni vremenski period240
Poček12
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima na dan sukladno odabiru korisnika kredita; Krediti odobreni uz valutnu klauzulu EUR otplaćuju se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (dalje: HNB) važećem na dan plaćanja.
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita67 godina
Instrumenti osiguranja Izjava o zapljeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika; Zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika; Založno pravo (hipoteka) na nekretnini čija se kupnja kreditira; Polica osiguranja nekretnine; Instrumenti osiguranja od APN-a za svakipojedini ugovor o stambenom kreditu; Založno pravo (hipoteka) na nekretnini čija se kupnja kreditira
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit uz ovjerenu potvrdu poslodavca na "Podacima o zaposlenju i prihodima" i popunjenu izjavu o zaduženju, koji čine sastavni dio Zahtjeva za kredit; Ovjera u dijelu poslodavca nije potrebna za primanja po osnovu mirovine; Sudionik koji na račun Banke u proteklih 3 mjeseca (naspram mjeseca u kojemu se podnosi Zahtjev za kredit) NIJE primio minimalno 3 redovna primanja, dužan je dostaviti Izvod po računu za period od 3 mjeseca koja prethode mjesecu u kojemu se podnosi Zahtjev za kredit; Na izvodu moraju biti vidljive uplate i isplate; Predugovor ili ugovor o kupoprodaji posebnog dijela nekretnine zaključen između APN-a kao prodavatelja i Korisnika kredita kao kupca, na kojem je potpis ovlaštenog zastupnika prodavatelja ovjerio javni bilježnik
Datum zadnje promjene21.4.2020.
Zatražite ponudu