ERSTE > Kupovina nekretnina > Stambeni kredit u kunama - uz hipoteku - uz status klijenta-fiksna

BankaERSTE
ProizvodStambeni kredit u kunama - uz hipoteku - uz status klijenta-fiksna
Opis proizvoda / namjenaKupnja stambenog prostora (stana, kuće, apartmana) ; Financiranje učešća u kupoprodajnoj cijeni stambenim kreditom bez hipoteke ; Kupnja građevinskog zemljišta i komunalno uređenje ; kupnja/izgradnja garaže, spremišta ili parkirnog mjesta
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaStatus klijenta podrazumijeva otvoren kunski ili devizni tekući račun u Erste banci preko kojeg se isplaćuju redovna primanja klijenta (plaća, mirovina, inozemna mirovina) ili naknade ostvarene na temelju određenog prava klijenta (npr. porodiljne naknade, naknade za mlijeko i slične redovne mjesečna naknade). Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora o kreditu.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa3,50 % (NRS2 + )
Vrsta kamateFiksna (360 mjeseci)
EKS definirana od strane banke3,66 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita110.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita2.000.000,00 HRK
NapomenaSredstva odobrenog stambenog kredita mogu se koristiti jednokratno bezgotovinskim prijenosom na račun prodavatelja kada je riječ o kupnji
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period36
Maksimalni vremenski period360
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima na dan sukladno odabiru korisnika kredita; Krediti odobreni uz valutnu klauzulu EUR otplaćuju se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (dalje: HNB) važećem na dan plaćanja.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
NapomenaBez naknade za obradu kredita
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita70 godina
Instrumenti osiguranjaIzjava suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica, potvrđene kod javnog bilježnika; Upis založnog prava na nekretnini uz vinkulaciju police osiguranje nekretnine u korist Erste banke; Maksimalni iznos kredita može biti do 90% procijenjene vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog; Polica osiguranja života (sa osiguranom svotom od 10% iznosa kredita) ili polica osiguranja od nezgode (za pokriće 100% iznosa kredita)
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit uz ovjerenu potvrdu poslodavca na "Podacima o zaposlenju i prihodima" i popunjenu izjavu o zaduženju, koji čine sastavni dio Zahtjeva za kredit; Ovjera u dijelu poslodavca nije potrebna za primanja po osnovu mirovine; Sudionik koji na račun Banke u proteklih 3 mjeseca (naspram mjeseca u kojemu se podnosi Zahtjev za kredit) NIJE primio minimalno 3 redovna primanja, dužan je dostaviti Izvod po računu za period od 3 mjeseca koja prethode mjesecu u kojemu se podnosi Zahtjev za kredit; Na izvodu moraju biti vidljive uplate i isplate.
Datum zadnje promjene21.4.2020.
Zatražite ponudu