ERSTE > Izgradnja nekretnine > Stambeni kredit u eurima- uz hipoteku - uz status klijenta-promjenjiva

BankaERSTE
ProizvodStambeni kredit u eurima- uz hipoteku - uz status klijenta-promjenjiva
Opis proizvoda / namjenaZa izgradnju stambenog prostora; Za kupnju stambenog prostora u izgradnji; Za dogradnju, Rekonstrukciju stambenog prostora ili izgradnju garaže uz izgradnju stambenog pro
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaStatus klijenta podrazumijeva otvoren kunski ili devizni tekući račun u Erste banci preko kojeg se isplaćuju redovna primanja klijenta (plaća, mirovina, inozemna mirovina) ili naknade ostvarene na temelju određenog prava klijenta (npr. porodiljne naknade, naknade za mlijeko i slične redovne mjesečna naknade). Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora o kreditu.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa3,11 % (NRS1 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke3,81 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita15.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita500.000,00 EUR
NapomenaSredstva odobrenog stambenog kredita koristite se u tranšama za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju stambenog prostora; Kod kredita do 50.000,00 EUR - sredstva koja se koriste za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/dovršenje/ održavanje ili adaptaciju nekretnine potrebno je pravdati minimalno 30% računima ili predračunima; Kod kredita preko 50.000,00 EUR sredstva koja se koriste za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/dovršenje ili održavanje nekretnine potrebno je pravdati minimalno 70% računima ili predračunima; Kod kredita za izgradnju, kada je instrument osiguranja hipoteka na građevinskom zemljištu na kojem se kuća gradi minimalno 80% kredita je potrebno pravdati računima ili predračunima.
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period36
Maksimalni vremenski period360
Poček12
Načini otplate (rate, anuiteti)Otplata kredita može biti ugovorena u mjesečnim anuitetima, obrocima i ratama; Točan broj i iznos mjesečnih anuiteta, obroka ili rata ovisi o ugovorenim elementima ugovora o kreditu kao što su kamatna stopa i rok otplate.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
NapomenaBez naknade za obradu kredita
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita70 godina
Instrumenti osiguranjaIzjava suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica, potvrđene kod javnog bilježnika; Upis založnog prava na nekretnini uz vinkulaciju police osiguranje nekretnine u korist Erste banke; Maksimalni iznos kredita može biti do 90% procijenjene vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog; Polica osiguranja života (sa osiguranom svotom od 10% iznosa kredita) ili polica osiguranja od nezgode (za pokriće 100% iznosa kredita)
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit uz ovjerenu potvrdu poslodavca na "Podacima o zaposlenju i prihodima" i popunjenu izjavu o zaduženju, koji čine sastavni dio Zahtjeva za kredit; Ovjera u dijelu poslodavca nije potrebna za primanja po osnovu mirovine; Sudionik koji na račun Banke u proteklih 3 mjeseca (naspram mjeseca u kojemu se podnosi Zahtjev za kredit) NIJE primio minimalno 3 redovna primanja, dužan je dostaviti Izvod po računu za period od 3 mjeseca koja prethode mjesecu u kojemu se podnosi Zahtjev za kredit; Na izvodu moraju biti vidljive uplate i isplate.
Datum zadnje promjene21.4.2020.
Zatražite ponudu