ERSTE > Izgradnja nekretnine > Stambeni kredit u eurima - uz hipoteku - bez statusa klijenta-promjenjiva

BankaERSTE
ProizvodStambeni kredit u eurima - uz hipoteku - bez statusa klijenta-promjenjiva
Opis proizvoda / namjenaIzgradnja stana ili kuće
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Status klijentaStatus klijenta podrazumijeva otvoren kunski ili devizni tekući račun u Erste&Steiermärkische Bank d.d. preko kojeg se isplaćuju redovna primanja klijenta; Plaća; Mirovina; Inozemna mirovina; Naknade ostvarene na temelju određenog prava klijenta npr.; Porodiljne naknade; Naknade za mlijeko i slične redovne mjesečne naknade.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa3,65 % (NRS1 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke3,90 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita2.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita500.000,00 EUR
NapomenaKrediti se odobravaju uz valutnu klauzulu u EUR te se isplaćuju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita.
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period36
Maksimalni vremenski period360
Poček12
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima na dan sukladno odabiru korisnika kredita; Krediti odobreni uz valutnu klauzulu EUR otplaćuju se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (dalje: HNB) važećem na dan plaćanja.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
NapomenaBez naknade za obradu kredita
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita70 godina
Instrumenti osiguranjaIzjava suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica, potvrđene kod javnog bilježnika; Upis založnog prava na nekretnini uz vinkulaciju police osiguranje nekretnine u korist Erste banke; Maksimalni iznos kredita može biti do 90% procijenjene vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog; Polica osiguranja života (sa osiguranom svotom od 10% iznosa kredita) ili polica osiguranja od nezgode (za pokriće 100% iznosa kredita)
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit uz ovjerenu potvrdu poslodavca na "Podacima o zaposlenju i prihodima" i popunjenu izjavu o zaduženju, koji čine sastavni dio Zahtjeva za kredit; Ovjera u dijelu poslodavca nije potrebna za primanja po osnovu mirovine; Sudionik koji na račun Banke u proteklih 3 mjeseca (naspram mjeseca u kojemu se podnosi Zahtjev za kredit) NIJE primio minimalno 3 redovna primanja, dužan je dostaviti Izvod po računu za period od 3 mjeseca koja prethode mjesecu u kojemu se podnosi Zahtjev za kredit; Na izvodu moraju biti vidljive uplate i isplate.
Datum zadnje promjene21.4.2020.
Zatražite ponudu