Banka Kovanica > Kupovina nekretnina > Stambeni kredit uz valutnu klauzulu u EUR - kupovina nekretnine

BankaBanka Kovanica
ProizvodStambeni kredit uz valutnu klauzulu u EUR - kupovina nekretnine
Opis proizvoda / namjenaStambeni krediti uz valutnu klauzulu u EUR-ima
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaStatus klijenta moguće je ostvariti prijenosom primanja u Banku Kovanica d.d.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Napomena Kredit se plasira u EUR-ima i vezan je uz valutnu klauzulu s isplatom kredita po srednjem tečaju HNB-a
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa4,90 % (EURIBOR + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke5,27 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita10.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita150.000,00 EUR
NapomenaKredit se isplaćuje u kunama po važećem srednjem tečaju HNB za EUR na dan isplate kredita; Isplata se obavlja ovisno o namjeni kredita 100% bezgotovinska isplata ( na račun prodavatelja sukladno kupoprodajnom ugovoru ili na račun druge banke ako je svrha refinaciranje) - kupovina nekretnine; refinanciranje stambenog kredita; 50% gotovinska isplata na račun klijenta ili na blagajni , a ostatak 50% bezgotovinski prema službenim predračunima, ponudama ili računima procjenitelja i/ili izvođača radova sukladno troškovniku predračuna,troškovnika - adaptacija / rekonstrukcija nekretnine; izgradnja /dogradnja /dovršenje nekretnine; kupovina građevinskog zemljišta i komunalno uređenje zemljišta
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period360
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima na dan sukladno odabiru korisnika kredita; Krediti odobreni uz valutnu klauzulu EUR otplaćuju se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (dalje: HNB) važećem na dan plaćanja
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita70 godina
Instrumenti osiguranjaJavnobilježnički potvrđena izjava o zapljeni primanja za svakog sudionika u kreditu; Javnobilježnički potvrđena zadužnica za svakog sudionika o kreditu; Mjenica i mjenično očitovanje svih sudionika u kreditu: Založno pravo (hipoteka) na nekretninu u korist Banke u omjeru 1:1,35; Solemniziran ugovor; Sudužništvo supružnika ili Suglasnost supružnika za opterećenje nekretnine koja predstavlja bračnu stečevinu; Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke za cijelo vrijeme trajanja kredita;Obavezna administrativna zabrana na osobna primanja
Osnovna potrebna dokumentacijaObrazac kreditnog zahtjeva; Dokument na kojem je OIB (osobni identifikacijski broj); Obrazac Banke – Tablica zaduženja klijenta; FINA obrazac - Podaci iz jedinstvenog registra računa – transakcijski računi građana; FINA obrazac – Očevidnik o danima insolventnosti, za prethodnu i tekuću godinu; Promet po svim aktivnim tekućim računima za zadnjih 6 mjeseci; Obrazac Izvod otvorenih stavki na dan iz drugih banaka ili potvrde banaka i ostalih vjerovnika o urednosti otplate ako obveza ostaje u otplati odnosno nepostojanju obveza; Potvrda Porezne uprave o poreznom dugu
Datum zadnje promjene21.4.2020.
Zatražite ponudu