BKS Bank d.d. > Kupovina nekretnina > Stambeni kredit u EUR uz promjenjivu kamatnu stopu

BankaBKS Bank d.d.
ProizvodStambeni kredit u EUR uz promjenjivu kamatnu stopu
Opis proizvoda / namjenaStambeni kredit za kupnju nekretnine
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa3,12 % (NRS1 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke3,41 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita5.000,00 EUR
NapomenaVisina kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti tražitelja kredita, a sukladno internim aktima Banke
NapomenaIsplata kredita vrši se u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (HNB) važećem na dan/e isplate kredita odnosno dan dospijeća pojedinog potraživanja iz kredita; Ukoliko je namjena kredita kupnja nekretnine ili građevinskog zemljišta - sredstva kredita isplaćuju se prodavatelju; Ukoliko se radi o adaptaciji, rekonstrukciji, dogradnji - maksimalno 30% odobrenog kredita može se isplatiti na račun korisnika kredita otvoren u BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period300
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u mjesečnim, uzastopnim anuitetima koji se iskazuju u EUR a plaćanje se vrši u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB važećem na dan dospijeća svake pojedine obveze (1-vi u mjesecu); Broj i iznos anuiteta ovisi o roku otplate i iznosu kredita i Klijentu će biti predočen u Obrascu informacija prije klapanja kredita, na osnovu konkretnih podataka
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita67 godina
Instrumenti osiguranjaPrilikom obrade zahtjeva/sklapanja ugovora o kreditu, Banka će od Klijenta zatražiti sljedeće instrumente osiguranja: Zadužnica svih sudionika u kreditu; Izjava o zapljeni po pristanku dužnika; Mjenica svih sudionika u kreditu; Polica osiguranja nekretnine (uključivo i osiguranje od požara) vinkulirana u korist Banke; Polica riziko-životnog osiguranja - po potrebi; Supružnik-sudužnik - po potrebi; Jamac platac - po potrebi; Hipoteka na nekretnini; Ostali instrumenti osiguranja - po potrebi .
Osnovna potrebna dokumentacijaIspunjeni obrazac Kreditnog zahtjeva; Potvrda o primanjima ovjerena od strane poslodavca za umirovljenike potvrda o visini mirovine, koju je ovjerio HZMO; Original zadnje platne liste ili mirovine za sve sudionike u kreditu; Preslike osobnih iskaznica sudionika u kreditu dokument na kojem je vidljiv OIB
Datum zadnje promjene21.4.2020.
Zatražite ponudu