ZABA > Gotovinski > Gotovinski kredit HRK uz osiguranje kredita

BankaZABA
ProizvodGotovinski kredit HRK uz osiguranje kredita
Opis proizvoda / namjenaGotovinski kredit Zagrebačke banke omogućuje vam raspolaganje gotovinom i financiranje vaših osobnih potreba
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Status klijentaKlijent Banke je osoba koja prima redovita primanja na tekući račun u Zagrebačkoj banci
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa5,50 % (NRS1 + )
Vrsta kamateFiksna ( mjeseci)
EKS definirana od strane banke8,04 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita10.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita300.000,00 HRK
Povrat kredita
Minimalni vremenski period13
Maksimalni vremenski period120
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u mjesečnim anuitetima. Dospijeće anuiteta je 1. dan u mjesecu, a datum plaćanja kredita može se odabrati u razdoblju od 1. do 15. u mjesecu; Anuiteti se plaćaju u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja; Ako je izvršena uplata nedostatna za podmirenje dospjelog duga, njome se prvo podmiruju troškovi, kamata pa potom glavnica.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kreditaKorisnik kredita ne smije biti stariji od 72 godine u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta godina
Instrumenti osiguranjaZadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika obvezni su za sve sudionike u kreditnom odnosu; Osiguranje otplate kredita CPI
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit; Preslika osobne iskaznice tražitelja kredita, eventualnog sudužnika i jamaca ; Dokumentacija za dokazivanje kreditne sposobnosti ; Pregled postojećih obaveza kod drugih vjerovnika
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu