Slatinska banka > Gotovinski > Nenamjenski krediti u kunama-za klijente

BankaSlatinska banka
ProizvodNenamjenski krediti u kunama-za klijente
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaTražitelj kredita treba imati otvoren transakcijski račun i primati plaću, mirovinu, ako tražitelj kredita u trenutku traženja kredita nema status klijenta, kreditna sredstva mogu se odobriti uz uvjet da u roku od 3 mjeseca prenese plaću, mirovinu; Status klijenata Banke odnosi se samo na tražitelja kredita.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa6,41 % (NRS1 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke6,80 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita8.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita225.000,00 HRK
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period144
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita72 godina
Instrumenti osiguranjaZa kredite do 110.000,00 kuna; Bjanko zadužnica; Izjava o zapljeni po pristanku dužnika, odnosno administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike); Za kredite od 110.001,00; Obvezni instrumenti osiguranja; Izjava o zapljeni po pristanku dužnika, odnosno administrativna zabrana mirovinska primanja (za umirovljenike); Bjanko zadužnica; Dodatni instrumenti osiguranja; 10% namjenskom beskamatnog oročenog depozita ili jedan kreditno sposoban jamac – platac s vlastitim instrumentima osiguranja ili polica riziko – osiguranje života samo za slučaj smrti
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu