Slatinska banka > Gotovinski > Nenamjenski kredit u kunama- bez statusa klijenta

BankaSlatinska banka
ProizvodNenamjenski kredit u kunama- bez statusa klijenta
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa6,81 % (NRS1 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke7,03 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita8.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita225.000,00 HRK
Povrat kredita
Minimalni vremenski period36
Maksimalni vremenski period144
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita72 godina
Instrumenti osiguranjaZa kredite do 110.000,00 kuna; Bjanko zadužnica; Izjava o zapljeni po pristanku dužnika, odnosno administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike); Za kredite od 110.001,00; Obvezni instrumenti osiguranja; Izjava o zapljeni po pristanku dužnika, odnosno administrativna zabrana mirovinska primanja (za umirovljenike); Bjanko zadužnica; Dodatni instrumenti osiguranja; 10% namjenskom beskamatnog oročenog depozita ili jedan kreditno sposoban jamac – platac s vlastitim instrumentima osiguranja ili polica riziko – osiguranje života samo za slučaj smrti
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu