Sberbank > Gotovinski > Zamjenski kredit u HRK bez statusa klijenta

BankaSberbank
ProizvodZamjenski kredit u HRK bez statusa klijenta
Opis proizvoda / namjenaSami možete odabrati želite li fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu; Kredit će biti isplaćen na račun u Sberbanci ili drugoj banci ; Zamijenite sve svoje postojeće obaveze jednim kreditom
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Status klijentaStatus klijenta nije obavezan
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa6,40 % (NRS2 + )
Vrsta kamateFiksna ( mjeseci)
EKS definirana od strane banke7,56 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita7.500,00 HRK
Maksimalni iznos kredita300.000,00 HRK
NapomenaMinimalni iznos kredita je 7.500,00 HRK / 1.000,00 EUR, a maksimalni iznos 225.000,00 HRK / 30.000,00 EUR : Iznosi veći od 30.000 EUR /225.000 HRK odobravaju se klijentima s otvorenim tekućim računom u Sberbank d.d. na koji se 6 mjeseci ili dulje isplaćuje redovni priljev, te temeljem procjene kreditnog rizika Korisnik
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period144
Načini otplate (rate, anuiteti)Obavezna otplata putem administrativne zabrane na plaću; Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Minimalna primanja korisnika kredita3.000,00 HRK
Maks. starost korisnika kreditaKredit mora biti otplaćen do 75. godine starosti svih sudionika u kreditu ; Za umirovljenike koji će u trenutku isteka kredita imati preko 70, a maksimalno 75 godina, maksimalni rok je 5 godina godina
Instrumenti osiguranjaObavezni Instrumenti osiguranja: Javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni plaća svih sudionika u kreditu; Javnobilježnički solemnizirana zadužnica svih sudionika u kreditu : Dodatni instrument osiguranja (samo kod kredita uz osiguranje otplate kredita) ; CPI osiguranje – osiguranje sposobnosti vraćanja kredita; Ukoliko se procijeni potrebnim, Banka može tražiti I dodatne instrumente osiguranja
Osnovna potrebna dokumentacijaObrazac banke „Zahtjev za kredit” popunjava ga i potpisuje samo podnositelj zahtjeva za kredit; Obrazac banke „Obrazac za sudužnika/jamca ” popunjavaju ga i potpisuju sudionici u kreditu; Obrazac banke „Potvrda poslodavca ” – po jedan obrazac za svakog zaposlenika sudionika u kreditu – popunjava, potpisuje i ovjerava pečatom ovlaštena osoba poslodavca – ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva za kredit; Obrazac banke „Tablica zaduženja“ za sve sudionike u kreditu; Preslik važeće osobne iskaznice svakog sudionika u kreditu; Preslik Uvjerenja o OIB-u izdanog od PU ili preslik drugog dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB sudionika
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu