Sberbank > Gotovinski > Nenamjenski kredit u HRK klijenti

BankaSberbank
ProizvodNenamjenski kredit u HRK klijenti
Opis proizvoda / namjenaSami možete odabrati želite li fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu; Kredit će biti isplaćen na račun u Sberbanci ili drugoj banci.
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaStatus primarnog klijenta podrazumijeva: klijente s otvorenim tekućim računom u Sberbank d.d. i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te klijente u postupku otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa5,70 % (NRS2 + )
Vrsta kamateFiksna ( mjeseci)
EKS definirana od strane banke7,25 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita7.500,00 HRK
Maksimalni iznos kredita300.000,00 HRK
NapomenaMinimalni iznos kredita je 7.500,00 HRK / 1.000,00 EUR, a maksimalni iznos 225.000,00 HRK / 30.000,00 EUR : Iznosi veći od 30.000 EUR /225.000 HRK odobravaju se klijentima s otvorenim tekućim računom u Sberbank d.d. na koji se 6 mjeseci ili dulje isplaćuje redovni priljev, te temeljem procjene kreditnog rizika Korisnik
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period120
Načini otplate (rate, anuiteti)Obavezna otplata putem administrativne zabrane na plaću; Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Minimalna primanja korisnika kredita2.500,00 HRK
Maks. starost korisnika kreditaKredit mora biti otplaćen do 75. godine starosti svih sudionika u kreditu ; Za umirovljenike koji će u trenutku isteka kredita imati preko 70, a maksimalno 75 godina, maksimalni rok je 5 godina godina
Instrumenti osiguranjaObavezni Instrumenti osiguranja: Javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni plaća svih sudionika u kreditu; Javnobilježnički solemnizirana zadužnica svih sudionika u kreditu : Dodatni instrument osiguranja (samo kod kredita uz osiguranje otplate kredita) ; CPI osiguranje – osiguranje sposobnosti vraćanja kredita; Ukoliko se procijeni potrebnim, Banka može tražiti I dodatne instrumente osiguranja
Osnovna potrebna dokumentacijaObrazac banke „Zahtjev za kredit” popunjava ga i potpisuje samo podnositelj zahtjeva za kredit; Obrazac banke „Obrazac za sudužnika/jamca ” popunjavaju ga i potpisuju sudionici u kreditu; Obrazac banke „Potvrda poslodavca ” – po jedan obrazac za svakog zaposlenika sudionika u kreditu – popunjava, potpisuje i ovjerava pečatom ovlaštena osoba poslodavca – ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva za kredit; Obrazac banke „Tablica zaduženja“ za sve sudionike u kreditu; Preslik važeće osobne iskaznice svakog sudionika u kreditu; Preslik Uvjerenja o OIB-u izdanog od PU ili preslik drugog dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB sudionika
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu