RBA > Gotovinski > Nenamjenski kredit HRK promjenjiva kamatnom stopom -klijenti banke

BankaRBA
ProizvodNenamjenski kredit HRK promjenjiva kamatnom stopom -klijenti banke
Opis proizvoda / namjenaGotovinski nenamjenski kredit
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaKlijenti Banke - osobe koje svoja redovita primanja usmjeravaju na tekući/devizni račun u RBA; Status klijenta Banke ostvaruju i ostali klijenti koji su u postupku otvaranja tekućeg računa i usmjeravanja primanja u RBA; Klijenti s deviznim primanjima status klijenta ostvaruju primitkom prvog redovnog priljeva na devizni račun u RBA
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa5,63 % (NRS1 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke6,10 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita15.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita300.000,00 HRK
Povrat kredita
Minimalni vremenski period36
Maksimalni vremenski period120
NapomenaPravo na kredit s rokom otplate dužim od 84 mjeseca ostvaruju klijenti Banke s najmanje 12 mjeseci redovitih primanja u RBA; Ostvarenje prava na rok otplate duži od 84 mjeseca za klijente koji usmjeravaju primanja u RBA kraće od 12 mjeseci ili su u postupku prebacivanja primanja ovisi o njihovom bonitetu.
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kreditaZbroj godina starosti sudionika u kreditu i roka otplate kredita ne može biti veći od 65 godina godina
Instrumenti osiguranjaInstrumenti osiguranja; Zadužnica za sve sudionike u kreditu; Izjava o zapljeni po pristanku dužnika za sve sudionike u kreditu; Dodatni instrument osiguranja; Za sve kredite u iznosu većem od 75.000,00 HRK kao i za sve kredite koji se odobravaju klijentima koji svoja redovna mjesečna primanja ne usmjeravaju na račun u RBA, obvezno je ugovaranje jednog od sljedećih instrumenata osiguranja; Paketa osiguranja plaćanja kredita kod UNIQA osiguranja d.d.; Police osiguranja života ugovorena na iznos kredita s jednokratnom uplatom premije (Polica osiguranja života ugovara se kod UNIQA osiguranja d.d. (tarifa ROPOS) ili kod drugog Osiguravatelja prihvatljivog za Banku i vinkulira u korist Banke); Banka i ostalim korisnicima kredita nudi mogućnost ugovaranja Paketa osiguranja plaćanja kredita ili police osiguranja života (tarifa ROPOS) kod UNIQA osiguranja d.d.; Paket 1 - Osiguranje plaćanja kredita u slučaju smrti uslijed nezgode, ili ROPOS - Osiguranje korisnika kredita za slučaj smrti uslijed nezgode ili prirodne smrti, Premija osiguranja života uplaćuje se jednokratno prije korištenja kredita ili se usteže od iznosa kredita prilikom korištenja; Osim navedenih instrumenata osiguranja povrata kredita Banka može zatražiti i druge instrumente osiguranja.
Osnovna potrebna dokumentacijaDokumentacija za dokazivanje visine primanja; Zahtjev za kredit (ovjera poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit, ne može biti starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za kredit); Preslike osobnih iskaznica svih sudionika u kreditu; Zadnja isplatna lista (ovjerena od strane poslodavca) svih sudionika u kreditu
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu