RBA > Hipotekarni krediti > Hipotekarni kredit u kunama - klijenti banke

BankaRBA
ProizvodHipotekarni kredit u kunama - klijenti banke
Opis proizvoda / namjenaHipotekarni kredit je gotovinski kredit u kojem se kao instrument osiguranja koristi nekretnina
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaKlijenti Banke - osobe koje svoja redovna primanja usmjeravaju na tekući/devizni račun u RBA Status klijenta Banke ostvaruju i ostali klijenti koji su u postupku otvaranja tekućeg računa i usmjeravanja primanja u RBA. Klijenti s deviznim primanjima status klijenta ostvaruju primitkom prvog redovnog priljeva na devizni račun u RBA. ostali klijenti - osobe koje ne usmjeravaju primanja na račun u RBA
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa5,39 % (NRS1 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke5,69 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita100.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita1.125.000,00 HRK
Povrat kredita
Minimalni vremenski period84
Maksimalni vremenski period240
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kreditaZbroj godina starosti sudionika u kreditu i roka otplate kredita ne može biti veći od 65 godina. godina
Instrumenti osiguranjaInstrumenti osiguranja; Zadužnica za sve sudionike u kreditu; Izjava o zapljeni po pristanku dužnika za sve sudionike u kreditu; Založno pravo (hipoteka) na stambenoj nekretnini u korist Banke; Iznos odobrenog kredita može biti najviše do 50% procijenjene vrijednosti nekretnine (stana/kuće); Polica osiguranja nekretnine (stan/kuća) od požara i drugih opasnosti, vinkulirana u korist Banke; Osim navedenih instrumenata osiguranja povrata kredita Banka može zatražiti i druge instrumente osiguranja; Banka ne prihvaća kao instrumente osiguranja nekretnine koje se nalaze u drugoj državi članici ili trećoj zemlji.
Osnovna potrebna dokumentacijaDokumentacija za dokazivanje visine primanja; Zahtjev za kredit (ovjera poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit, ne može biti starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za kredit); Preslike osobnih iskaznica svih sudionika u kreditu; Zadnja isplatna lista (ovjerena od strane poslodavca) svih sudionika u kreditu
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu