Podravska banka > Gotovinski > Kredit za pomorce - do 40.000 EUR

BankaPodravska banka
ProizvodKredit za pomorce - do 40.000 EUR
Opis proizvoda / namjenaGotovinski krediti za pomorce
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Status klijentaFizičke osobe - pomorci koji su državljani Republike Hrvatske i imaju zaključen ugovor o radu s domaćim ili stranim poslodavcem
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa5,89 % (NRS3 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke6,47 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita10.001,00 EUR
Maksimalni iznos kredita40.000,00 EUR
Povrat kredita
Minimalni vremenski period13
Maksimalni vremenski period96
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,50 %
Minimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva200,00 HRK
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva1.500,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Instrumenti osiguranjaJavnobilježnički potvrđena izjava o zapljeni primanja za svakog sudionika u kreditu, potpisane mjenice i ovjerene zadužnice, Prema potrebi Banka može tražiti i dodatne instrumente osiguranja
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit - popunjen i potpisan od tražitelja kredita, sudužnika i jamce; Potvrda o zaposlenju i visini primanja ovjerena od strane poslodavca, za umirovljenike potvrda o visini mirovine; Dokazi o kreditnoj sposobnosti tražitelja kredita, sudužnika i jamaca ; Preslike osobnih iskaznica tražitelja kredita, sudužnika i jamaca; Zadnja isplatna lista s originalnom ovjerom poslodavca (potpis i pečat odgovorne osobe poslodavca), odnosno odrezak posljednje mirovine, tražitelja kredita, sudužnika i jamaca; Izvadak iz zemljišnih knjiga, ako se kredit odobrava uz zalog na nekretnini; Procjena vrijednosti nekretnine, ako se kredit odobrava uz zalog na nekretnini; Polica životnog osiguranja koja se vinkulira u korist Banke i potvrda o otkupnoj vrijednosti police (koju izdaje osiguratelj), ako se kredit odobrava temeljem otkupne vrijednosti police životnog osiguranja; Ostala dokumentacija vezana uz dogovorene instrumente osiguranja; Po potrebi, Banka ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju.
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu