Podravska banka > Gotovinski > Gotovinski kredit "Kreda preko reda"

BankaPodravska banka
ProizvodGotovinski kredit "Kreda preko reda"
Opis proizvoda / namjenaGotovinski kredit za klijente POBA-e bez depozita i jamaca
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaStatus klijenta je obvezan i podrazumijeva otvoren kunski ili devizni tekući račun u Banci preko kojeg se isplaćuju redovna primanja klijenta (mirovina, inozemna mirovina).
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa5,65 % (NRS3 + )
Vrsta kamateFiksna ( mjeseci)
EKS definirana od strane banke6,81 %
Iznos kredita
Maksimalni iznos kredita4.000,00 EUR
Povrat kredita
Minimalni vremenski period13
Maksimalni vremenski period36
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se vraća u jednakim mjesečnim anuitetima izraženim u eurima, u kunskoj protuvrijednostiobračunanoj po srednjem tečaju HNB-a za euro, važećem na dan dospijeća anuiteta, odnosno nadan plaćanja; Anuitet dospijeva na naplatu prvi dan u mjesecu za prethodni mjesec, prema planu otplate kredita.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,00 %
Minimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva300,00 HRK
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva1.500,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Instrumenti osiguranjaJavnobilježnički potvrđena izjava o zapljeni po pristanku ovršenika; Korisnika kredita, sudužnika i jamca i javnobilježnički potvrđena zadužnica za svakog sudionika u kreditnom poslu (korisnika kredita, sudužnika i jamaca)
Osnovna potrebna dokumentacijaBez ovjere obrazca o visini primanja u Vašem poduzeću; Dovoljna je samo zadnja isplatna lista
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu