PBZ > Gotovinski > Nenamjenski kredit u EURIMA uz CPI osiguranje s promjenjivom kamatnom stopom

BankaPBZ
ProizvodNenamjenski kredit u EURIMA uz CPI osiguranje s promjenjivom kamatnom stopom
Opis proizvoda / namjenaGotovinski kredit u eurima s promjenjivom kamatnom stopom
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaStatus klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci; Kod promjenjive kamatne stope Banka može u određenom referentnom razdoblju, a na temelju sklopljenog ugovora, odobriti umanjenje redovne kamatne stope na osnovu ispunjavanja uvjeta statusa klijenta.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa5,74 % (NRS1 + )
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke6,60 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita2.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita40.000,00 EUR
Povrat kredita
Minimalni vremenski period49
Maksimalni vremenski period120
Načini otplate (rate, anuiteti)U jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
Napomena bez naknade za obradu zahtjeva 
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita75 godina
Instrumenti osiguranjaObvezni instrumenti osiguranja za sve kredite Izjava o zapljeni po pristanku dužnika i Zadužnica izdane od svih sudionika u kreditu potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika i Polica osiguranja korisnika nenamjenskog kredita (CPI).
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit popunjen s traženim podacima o svakom sudioniku kredita; Preslike službene isprave sa slikom za sve sudionike u kreditu (osobna iskaznica, putovnica); Ovjeren zahtjev za kredit od poslodavca; 3 (tri) platne liste ovjerene od strane poslodavca
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu