PBZ > Gotovinski > Nenamjenski kredit u EURIMA s fiksnom kamatnom stopom

BankaPBZ
ProizvodNenamjenski kredit u EURIMA s fiksnom kamatnom stopom
Opis proizvoda / namjenaGotovinski kredit u eurima s fiksnom kamatnom stopom
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaStatus klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci; Kod promjenjive kamatne stope Banka može u određenom referentnom razdoblju, a na temelju sklopljenog ugovora, odobriti umanjenje redovne kamatne stope na osnovu ispunjavanja uvjeta statusa klijenta.
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa5,68 % (NRS1 + )
Vrsta kamateFiksna ( mjeseci)
EKS definirana od strane banke5,82 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita2.000,00 EUR
Maksimalni iznos kredita40.000,00 EUR
Povrat kredita
Minimalni vremenski period13
Maksimalni vremenski period120
Načini otplate (rate, anuiteti)Mogućnost otplate kredita ; U jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama ili u anuitetima s postupnim povećanjam anuiteta ili uz "poseban obrok"; "Poseban obrok" je način otplate kedita kod kojeg se otplaćuje 40%, 30% ili 20% glavnice kredita po isteku ugovorenog roka kredita ( sa zadnjim anuitetom ) a preostali iznos kredita otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
Napomena bez naknade za obradu zahtjeva 
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita75 godina
Instrumenti osiguranjaObvezni instrumenti osiguranja za sve kredite; Izjava o zapljeni po pristanku dužnika i Zadužnica izdane od svih sudionika u kreditu potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika; Dodatni instrumenti osiguranja za kredite iznad 120.000 HRK/15.000 EUR; Jedan kreditno sposoban solidarni jamac ili zalog na polici životnog osiguranja korisnika kredita s otkupnom vrijednosti u visini 10% od iznosa kredita, uz vinkulaciju police osiguranja u korist Banke.
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit popunjen s traženim podacima o svakom sudioniku kredita; Preslike službene isprave sa slikom za sve sudionike u kreditu (osobna iskaznica, putovnica); Ovjeren zahtjev za kredit od poslodavca; 3 (tri) platne liste ovjerene od strane poslodavca
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu