PBZ > Umirovljenički > Gotovinski kredit za umirovljenike u HRK

BankaPBZ
ProizvodGotovinski kredit za umirovljenike u HRK
Opis proizvoda / namjenaFizičke osobe (rezidenti) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja Banke; Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa5,68 %
Vrsta kamateFiksna ( mjeseci)
EKS definirana od strane banke6,14 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita3.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita30.000,00 HRK
Povrat kredita
Minimalni vremenski period13
Maksimalni vremenski period60
Načini otplate (rate, anuiteti)U jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kredita75 godina
Instrumenti osiguranjaIzjava o zapljeni po pristanku dužnika izdana od svih sudionika u kreditu i solemnizirana kod javnog bilježnika; Zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i solemnizirana kod javnog bilježnika
Osnovna potrebna dokumentacijaUz popunjen zahtjev za kredit potrebno priložiti kopiju osobne iskaznice, odrezak od mirovine i potvrdu o visini mirovine
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu